Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:lasy-i-zarosla-legowe [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Lasy i zarośla łęgowe ======
  
 +Wszystkie lasy łęgowe występują na glebach o znacznej żyzności, dzięki czemu rozwija się tu bujnie [[r:runo-lesne|runo]], w skład którego wchodzi wiele [[g:gatunek|gatunków]] nitrofilnych. 
 +Zasobność siedlisk pozostaje tutaj w związku z okresowymi zalewami przez wodę, nanoszącą żyzne namuły. 
 +
 +Lasy łęgowe uległy w znacznym stopniu zniszczeniu w związku z przeprowadzonymi melioracjami wodnymi, a zwłaszcza z regulacją rzek, podczas których usuwano [[d:drzewa|drzewa]] rosnące między wałami powodziowymi. Równocześnie [[d:drzewostan|drzewostany]], które znalazły się poza obwałowaniami obumierały lub przekształcały się wskutek osuszenia terenu.
 +
 +Występują u nas dwie grupy zbiorowisk nazywanych łęgami: łęgi topolowo-wierzbowe, rosnące stosunkowo najbliżej nurtu rzeki, oraz łęgi z [[j:jesion-wyniosly|jesionem]], [[w:wiaz-ulmus|wiązami]], [[o:olsza-alnus|olszami]] i innymi drzewami, występujące wzdłuż mniejszych rzek i strumieni lub na tarasach nadrzecznych, w miejscach o gorszym drenażu. 
 +
 +Zbiorowiska te należą do dwóch różnych klas zespołów: pierwsze — do klasy //Salici purpureae// związku //Salicion//, drugie, bardziej zbliżone do wilgotnych grądów, są zaliczone do klasy //Querco-Fagetea// związku //Alno-Padion//.
 +
 +  * [[l:lęg-topolowo-wierzbowy|Łęg topolowo - wierzbowy]],
 +  * [[l:lęgi-olszowe-jesionowe-i-wiązowe|Łęgi olszowe, jesionowe i wiązowe]],
 +  * [[l:lęg-wiązowo-jesionowy|Łęg wiązowo - jesionowy]],
 +  * [[l:lęg-jesionowo-olszowy|Łęg jesionowo - olszowy]],
 +  * [[l:lęg-podgórski|Łęg podgórski]],
 +  * [[n:nadrzeczna-olszyna-górska|Nadrzeczna olszyna górska]].
l/lasy-i-zarosla-legowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)