Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:lasy-bukowe [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Lasy bukowe ====== 
  
 +**Lasy bukowe (buczyny)** — zespoły związku //Fagion// z klasy //Querco-Fagetea//
 +
 +
 +Do związku //Fagion// należą mezo- i eutroficzne lasy liściaste i mieszane, których [[d:drzewostan|drzewostan]] tworzy głównie [[b:buk-fagus|buk]], a w zespołach o charakterze górskim często buk z [[j:jodla|jodłą]] i [[s:swierk-picea|świerkiem]], w niektórych przypadkach może przeważać [[k:klon-jawor|jawor]]. 
 +
 +[[l:las|Lasy]] te występują na glebach zasobnych, dosyć wilgotnych, głównie [[r:redziny|rędzinach]], [[g:gleby-brunatne|glebach brunatnych]] i [[g:gleby-plowe|płowych]], mają dobrze rozwinięte [[r:runo-lesne|runo]], w skład którego wchodzą [[g:gatunek|gatunki]] wymagające [[g:gleba-lesna|gleb]] o [[o:odczyn-gleby|odczynie]] obojętnym i stanowisk cienistych. Dużą rolę odgrywają tu geofity kłączowe.
 +
 +Tego typu buczyny występują u nas w górach i na nizinach, tam gdzie klimat jest łagodny i wilgotny. Buk, panujący w warstwie [[d:drzewa|drzew]], tworzy drzewostany zwarte, cieniste, w których podszycie rozwija się stosunkowo słabo. Warstwa zielna rozwija się bujnie, ale tylko dopóty, dopóki całkowicie nie rozwiną się [[l:liscie|liście]] drzew, i ma wyraźny aspekt wiosenny, jak w żadnym innym zespole leśnym. Kwitnie wówczas szereg gatunków, które szybko wydają [[o:owoce]] i już w okresie lata tracą części nadziemne. Są to np. kokorycz pusta (//Corydalis cava//), żywiec gruczołowaty (//Dentaria glandulosa//) i dziewięciolistny (//D. enneaphyllos//), czosnek niedźwiedzi (//Allium ursinum//), oraz prawnie chroniona śnieżyczka przebiśnieg (//Galanthus nivalis//) i inne.
 +
 +
 +Wskutek dużej ilości corocznie wytwarzanej ściółki bukowej powstaje [[z:zyznosc-gleby|żyzna gleba]] bogata w [[p:prochnica-lesna|próchnicę]], w której [[p:proces-bielicowania|procesy bielicowania]] są zahamowane bądź przebiegają w bardzo nieznacznym stopniu. Buczyny ze związku //Fagion// występują na podłożu zasobnym, zawierającym choćby nieznaczne ilości węglanu wapnia, na glebach gliniastych i gliniasto-piaszczystych, szkieletowych, a nawet kamienistych, świeżych lub słabo wilgotnych, lecz przepuszczalnych.
 +
 +Buk może w wysokim stopniu wpływać na stosunki mikroklimatyczne i glebowe, w związku z tym istnieje grupa roślin przywiązanych prawie wyłącznie do jego zbiorowisk. Są to gatunki charakterystyczne dla związku //Fagion//. Zależność tych gatunków od buka jest jednak jednostronna. Buk, podobnie jak i inne drzewa, ma szerszą skalę ekologiczną niż zespoły, dla których jest gatunkiem budującym. Może on występować także tam, gdzie nie ma warunków do wytwarzania się płatów zespołu //Fagetum//.
 +
 +W Polsce buczyny osiągają północno-wschodnią granicę występowania i rozwijają się głównie w południowej i górzystej części kraju oraz w dzielnicach zachodnich i północno-zachodnich. Brak ich natomiast w środkowej części kraju i na północnym wschodzie. W pobliżu granic swego zasięgu mieszają się z [[l:lasy-gradowe|grądami]].
 +
 +  * [[z:zyzna-buczyna-niżowa-buczyna-pomorska|Żyzna buczyna niżowa (buczyna pomorska)]],
 +  * [[z:zyzna-buczyna-karpacka-buczyna-karpacka|Żyzna buczyna karpacka (buczyna karpacka)]],
 +  * [[z:zyzna-buczyna-sudecka-buczyna-sudecka|Żyzna buczyna sudecka (buczyna sudecka)]],
l/lasy-bukowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)