Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-wyzynny-wilgotny-lwyzw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las wyżynny wilgotny - Lwyżw ======
 +
 +
 +Zajmuje w granicach Lwyżśw obniżenia terenowe płaskowzgórzy i tarasów, gdzie woda opadowa ma utrudniony odpływ i tworzą się [[g:gleba-lesna|gleby]] z opadowym i gruntowym oglejeniem.
 +
 +^   Las wyżynny wilgotny - Lwyżw    ^^^^
 +|Położenie    | Lokalne obniżenia, często przy wychodniach skał na powierzchni    |||
 +|Rodzaj gleby   |Skały nie zawierające CaCO3 lub niewielkie ilości węglanów w głębokich warstwach glebowych    |Skały węglanowe     ||
 +|:::|- gliny i iły plejstoceńskie na piaskowcach i łupkach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym (jurajskich, triasowych, kambryjskich, kredowych)\\ - deluwia gliniaste i pyłowe     |- gliniasta i pyłowo-ilasta zwietrzelina margli, wapieni, dolomitów (kredowych jurajskich, triasowych, kambryjskich)\\ - zwietrzelina piaskowców, brekcji i zlepieńców ze spoiwem węglanowym, kalcytowym, dolomitowym\\ - deluwia lessowe na utworach węglanowych (j. wyż.)\\ - less\\ - less na utworach węglanowych (j. wyż.)    ||
 +|Typ, podtyp próchnicy    |mull wilgotny   |||
 +|Typ i podtyp gleby   |**Gw** – gruntowoglejowa właściwa\\ **Gms** – gruntowoglejowa murszasta\\ **MRm** – mineralno- murszowa\\ **MRw** – murszowata właściwa\\ **MRms** – murszasta\\ **OGw** – opadowoglejowa właściwa\\ **Pog** – płowa opadowoglejowa\\ oraz\\ odmiany gruntowoglejowe gleb:\\ **BRwy** – brunatna wyługowana\\ **BRk** – brunatna kwaśna\\ **Pw** – płowa właściwa\\ **Dwgg** – deluwialna właściwa\\ **Dpgg** – deluwialna próchniczna    |**Gp** – gruntowoglejowa próchniczna\\ **Gw** – gruntowoglejowa właściwa\\ **Rpog** – rędzina próchniczna odm. źródliskowa\\ **CZw** – czarna ziemia właściwa\\ oraz\\ odmiany gruntowoglejowe i opadowoglejowe gleb:\\ **Dwgg** – deluwialna właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa\\ **Dpgg** – deluwialna próchniczna odm. głęboko gruntowoglejowa    ||
 +
 +
 +\\
 +**[[g:gatunek|Gatunki]] [[r:runo-lesne|runa]] różnicujące Lwyżw od [[l:las-wyzynny-swiezy-lwyzsw|Lwyżśw]]:** 
 +
 +  * miesiącznica trwała - //Lunaria rediviva//; 
 +  * języcznik zwyczajny - //Phtllitis scolopendrium//; 
 +  * czartawa drobna - //Circaea alpina//; 
 +  * kostrzewa olbrzymia - //Festuca gigantea//; 
 +  * gwiazdnica gajowa - //Stellaria nemorum//; 
 +  * czyściec leśny - //Stachys sylvatica//.
 +
 +**Gatunki runa różnicujące Lwyżw od LMwyżw:**
 +
 +  * czosnek niedźwiedzi - //Allium ursinum//; 
 +  * zdrojówka rutewkowata -//Isopyrum thalictroides//; 
 +  * zawilec żółty - //Anemone ranunculoides//; 
 +  * kokorycz pusta - //Corydalis cava//.
 +
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +
 +  * JAWOROWY ([[k:kraina-slaska-V|kraina V]]) - [[k:klon-jawor|Jw]]; Dom.- [[b:buk-pospolity|Bk]], Bst, [[l:lipa-szerokolistna|Lpsz]], [[j:jodla-pospolita|Jd]].
 +  * DĘBOWY, JODŁOWO-DĘBOWY, JODŁOWO-JESIONOWO-DĘBOWY ([[k:kraina-malopolska-VI|kraina VI]] i [[k:kraina-podkarpacka-VIII|VIII]]) - [[d:dab-szypulkowy|Dbs]] I-II bon., [[j:jesion-wyniosly|Js]] I-III, Jd I-II; Dom.- [[o:olsza-alnus|Ol]], Jw., [[w:wiaz-ulmus|Wz]] ([[s:swierk-pospolity|Św]], [[l:lipa-tilia|Lp]], [[s:sosna-zwyczajna|So]], Bk).
 +  * JODŁOWY (kraina VI i VIII)- Jd I-II bon.; Dom.- Dbs, Js, Ol, Jw, Wz (Św, Lp, Bk, [[b:brzoza-brodawkowata|Brzb]]).
 +  * JAWOROWO-JESIONOWY (kraina VI i VIII) - Js I-II bon., Jw I-III bon.; Dom.- Dbs, Jd, Ol, Wz (Św, Lps, Bk, Brzb, [[t:topola-osika|Os]]).
  
l/las-wyzynny-wilgotny-lwyzw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)