Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-wyzynny-swiezy-lwyzsw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las wyżynny świeży - Lwyżśw ======
 +
 +Siedliska żyzne, związane zarówno ze skałami niewęglanowymi jak też i zawierającymi węglany. Zajmują najczęściej dolne, ocienione partie stoków. [[d:drzewostan|Drzewostan]] bukowy, miejscami z jodłą ok. II bon., rzadziej ze świerkiem.
 +
 +^  Las wyżynny świeży - Lwyżśw   ^^^^^^^^^
 +|Położenie   | Płaskie wysoczyzny, dolne partie stoków    ||||||||
 +|Rodzaj [[g:gleba-lesna|gleby]]    |Skały nie zawierające węglanów lub niewielkie ilości CaCO3 w głębokich warstwach glebowych    |||Skały węglanowe    |||||
 +|:::|- piaski i gliny pokrywowe z seriami stref przekształceń peryglacjalnych na piaskowcach, łupkach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym (triasowych, jurajskich, kredowych, kambryjskich), z serią glebopokryw stokowych\\ - zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców ze spoiwem krzemianowym lub ilastym\\ - less\\ - less na piaskowcach, łupkach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym   |||- gliniasta i pyłowo-ilasta zwietrzelina margli, wapieni, dolomitów (kredowych, jurajskich, triasowych, kambryjskich)\\ - piaskowce, brekcje i zlepieńce ze spoiwem węglanowym, kalcytowym, dolomitowym\\ - less\\ - less na podłożu skał węglanowych (j. wyż.)     |||||
 +|Typ, podtyp próchnicy    |mull świeży, moder-mull świeży     |||mull wapniowy,\\ mull świeży    |||||
 +|Typ i podtyp gleby    | **BRwy** – brunatna wyługowana\\ **BRk** – brunatna kwaśna\\ **Pw** – płowa właściwa\\ **Pb** – płowa bielicowa\\ **RDbr** – rdzawa brunatna   |Odmiany stokowe opadowoglejowe gleb z wariantu 1, oraz\\ **OGw** – opadowoglejowa właściwa\\ **Pog** – płowa opadowoglejowa\\ **Dbrgg** – deluwialna brunatna odm. głęboko gruntowoglejowa    ||**Rw** – rędzina właściwa\\ **Rbr** – rędzina brunatna\\ **Rc** – rędzina czarnoziemna\\ **Rcz** – rędzina czerwonoziemna\\ **PRw** – pararędzina właściwa\\ **PRbr** – pararędzina brunatna\\ **BRw** – brunatna właściwa\\ **Cwyw** – czarnoziem wyługowany właściwy\\ **Cwybr** – czarnoziem brunatny\\ **Csz** – gleba szara    |**BRs** – sarobrunatna\\ **BRwgg** – brunatna właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa\\ **CZbrgg, CZbrog** – czarna ziemia brunatna odm. gruntowoglejowa i opadowoglejowa\\ **Rbrgg** – rędzina brunatna odm. głęboko gruntowoglejowa\\ **PRbrgg** – pararędzina brunatna odmiana gruntowoglejowa\\ **PRbrog** – pararędzina brunatna odm.opadowoglejowa\\ **PRwgg** – pararędzina właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa\\ **PRwog** – pararędzina właściwa odm opadowoglejowa      ||||
 +|Wariant uwilgotnienia   |Lwyżśw1   | Lwyżśw2   || Lwyżśw1    | Lwyżśw2    ||||
 +
 +\\
 +**[[g:gatunek|Gatunki]] runa różnicujące Lwyżśw od [[l:las-swiezy-lsw|Lśw]]:**
 + 
 +
 +  * starzec Fuchsa - //Senecio Fuchsii//; 
 +  * jeżyna gruczolowata - //Rubus hirtus//; 
 +  * starzec gajowy - //Senecio nemorensis//; 
 +  * paprotnik kolczysty - //Polystichum aculeatum//; 
 +  * szałwia lepka - //Salvia glutinosa//.
 +
 +
 +**Gatunki [[r:runo-lesne|runa]] różnicujące Lwyżśw** od [[l:las-mieszany-wyzynny-swiezy-lmwyzsw|LMwyżśw]] - gatunki występujące w Lśw, a ponadto w lasach bukowych: 
 +  * żywiec gruczołowaty, 
 +  * żywiec dziewięciolistny, 
 +  * żywiec cebulkowy, 
 +  * kostrzewa górska, 
 +  * kostrzewa leśna, 
 +  * czernieć gronkowy.
 +
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +  * BUKOWY ([[k:kraina-slaska-V|kraina V]]) - [[b:buk-pospolity|Bk]] I-II bon.; Dom.- ([[j:jodla-pospolita|Jd]], [[s:swierk-pospolity|Św]]).
 +  * GRABOWO-DĘBOWY (kraina V) -[[d:dab-quercus|Db]] II.bon.; Dom.- [[l:lipa-tilia|Lp]], Bk, [[b:brzoza-betula|Brz]], [[t:topola-osika|Os]], [[d:dab-bezszypulkowy|Dbb]]; II piętro: [[g:grab-pospolity|Gb]], Lp, Bk, [[k:klon-pospolity|Klp]], [[k:klon-jawor|Jw]].
 +  * KLONOWO-LIPOWY (kraina V) -[[l:lipa-szerokolistna|Lpsz]], Lp, [[k:klon-acer|Kl]], Jw; Dom.- gat. liściaste.
 +  * GRABOWO-DĘBOWY, BUKOWO-DĘBOWY, JODŁOWO-BUKOWO-DĘBOWY ([[k:kraina-malopolska-VI|kraina VI]]) - [[d:dab-szypulkowy|Dbs]] I-II bon., Gb I-II bon.; Dom.- Bk I-II bon, Jd I-II bon, oraz [[m:modrzew-larix|Md]], Lp, Kl, Jw, [[w:wiaz-ulmus|Wz]], Gb.
 +  * BUKOWY, JODŁOWO-BUKOWY, DĘBOWO-BUKOWY (krainy VI i [[k:kraina-podkarpacka-VIII|VIII]]) - Jd I-II bon., Bk I-II bon. Dbs I-II bon.; Dom.- Md, Lp, Św, Kl, Jw, Wz.
 +  * BUKOWO-JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon., Bk I-II bon.; Dom.- Md, Db, Lp, Kl, Jw, Wz oraz mniej licznie Brz, Os, Gb, So.
  
l/las-wyzynny-swiezy-lwyzsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)