Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-wilgotny-lw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las wilgotny - Lw ======
  
 +
 +[[t:Typ-siedliskowy-lasu]] żyzny i bardzo żyzny, wilgotny. Występuje na [[g:gleby-brunatne|glebach brunatnych]] właściwych oglejonych lub pseudooglejonych, murszowo-glejowych, murszowatych, gruntowo-glejowych, [[c:czarne-ziemie|czarnych ziemiach]] zdegradowanych lub murszowatych, z [[p:prochnica-lesna|próchnicą]] murszowatą. [[g:gleba-lesna|Gleby]] te wytworzone są z aluwialnych piasków rzecznych, piasków akumulacji lodowcowej lub lessów zalegających na glinach zwałowych, z glin zwałowych, margli i piasków akumulacji jeziornej. Gleby pod umiarkowanym lub dość silnym wpływem wody gruntowej.
 +
 +[[r:runo-lesne|Runo]] jest na ogół dobrze rozwinięte z wyraźnym górnym piętrem tworzonym przez wysokie byliny. Charakterystyczne jest występowanie licznych [[g:gatunek|gatunków]] azotolubnych: pokrzywy, niecierpka, kopytnika, bodziszka, czyśćca.
 +
 +===== Gatunki runa różnicujące Lw od Lśw =====
 +
 +  * //Stachys silvatica// - czyściec leśny,
 +  * //Festuca gigantea// - kostrzewa olbrzymia,
 +  * //Impatiens noli-tangere// - niecierpek pospolity,
 +  * //Ranunculus lanuginosus// - jaskier kosmaty,
 +  * //Mercuralis perennis// - szczyr trwały,
 +  * //Geum urbanum// - kuklik pospolity,
 +  * //Circaea lutetiana// - czartawa błotna,
 +  * //Carex remota// - turzyca odległokłosa,
 +  * //Aegopodium podagraria// - podagrycznik pospolity,
 +  * //Urtica dioica// - pokrzywa zwyczajna,
 +  * //Asarum europaeum// - kopytnik pospolity,
 +  * //Lysimachia nummularia// - tojeść rozesłana,
 +  * //Lapsana communis// - łoczyga pospolita,
 +  * //Stellaria nemorum// - gwiazdnica gajowa.
 +
 +===== Gatunki częste =====
 +
 +  * //Galeobdolon luteum// - gajowiec żółty,
 +  * //Asperula odorata// - marzanka wonna,
 +  * //Stellaria holostea// - gwiazdnica wielkokwiatowa,
 +  * //Oxalis acetosella// - szczawik zajęczy,
 +  * //Lysimachia vulgahs// - tojeść pospolita,
 +  * //Carex silvatica// - turzyca leśna,
 +  * //Ajuga reptans// - dąbrówka rozłogowa,
 +  * //Mnium undulatum// - merzyk fałdowany,
 +  * //Athyrium filix-femina// - wietlica samicza.
 +
 +===== Drzewostan =====
 +
 +[[g:gatunek-glowny|Gatunki główne]]: [[d:dąb-szypułkowy|dąb szypułkowy]] I-II bonitacja, [[j:jesion-wyniosly|jesion]] I-II bonitacji ([[k:kraina-mazursko-podlaska-II|kraina II]]).
 +
 +[[g:gatunek-domieszkowy|Gatunki domieszkowe]]: jesion, [[w:wiaz-ulmus|wiąz]], [[k:klon-acer|klon]], [[k:klon-jawor|jawor]], [[l:lipa-tilia|lipa]], [[t:topola-osika|osika]], [[g:grab-pospolity|grab]].
 +
 +Gatunki podszytowe: [[k:kruszyna-pospolita|kruszyna]], [[l:leszczyna-pospolita|leszczyna]], [[c:czeremcha-pospolita|czeremcha]], [[j:jarzab-pospolity|jarząb]], [[b:bez-czarny|bez czarny]], [[b:bez-koralowy|bez koralowy]], [[p:porzeczka-czarna|porzeczka czarna]], [[d:deren-wlasciwy|dereń]], [[t:trzmielina-pospolita|trzmielina]], [[k:kalina-koralowa|kalina koralowa]].
 +
 +Las wilgotny jest siedliskiem najbardziej odpowiednim dla dębu szypułkowego i jesionu wyniosłego, dlatego te gatunki panują w [[d:drzewostan|drzewostanie]]. Charakterystycznym dla lasu wilgotnego zespołem roślinnym jest **grąd niski**, rosnący na żyznych i w wilgotnych siedliskach. Gatunki panujące w grądzie niskim to grab, dąb i [[s:swierk-pospolity|świerk]]. Charakterystyczną rośliną pozwalającą odróżnić las wilgotny od [[l:las-swiezy-lsw|lasu świeżego]] to kopytnik pospolity.
 + 
l/las-wilgotny-lw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)