Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-swiezy-lsw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las świeży - Lśw ======
  
 +
 +Zajmuje siedliska żyzne i bardzo żyzne, świeże. Występuje na [[g:gleby-brunatne|glebach brunatnych]], przeważnie wyługowanych, niekiedy kwaśnych lub właściwych, [[g:gleby-plowe|glebach płowych]] właściwych. [[p:prochnica-lesna|Próchnica]] mullowa lub mull typowy. [[g:gleba-lesna|Gleby]] te wytworzone są z glin zwałowych, piasków akumulacji lodowcowej zalegających na glinach zwałowych, piasków pylastych i pyłów ([[k:kraina-slaska-V|kraina V]]), lessów, często z utworami jurajskimi i kredowymi w podłożu ([[k:kraina-malopolska-VI|kraina VI]]). Są to gliny, piaski gliniaste, niekiedy luźne na glinach lub warstwowane gliną, także utwory pyłowe zwykłe do ilastych (kraina V, VI).
 +
 +Siedliska bez wyraźnych wpływów wód gruntowych lub pod wpływem słabych wód gruntowych krótkookresowych.
 +
 +
 +
 +[[r:runo-lesne|Runo]] na ogół, na skutek ocienienia [[d:drzewostan|drzewostanu]] niezbyt rozwinięte. Charakteryzuje się występowaniem roślin zakwitających wczesną wiosną, przed rozwojem [[l:liscie|liści]] na [[d:drzewa|drzewach]] (tzw. aspekt wiosenny), takich jak: fiołek leśny, przylaszczka, zawilec gajowy, miodunki. Rośliny te w większości do lipca (po dojrzeniu [[n:nasiona|nasion]]) zanikają.
 +
 +===== Gatunki runa różnicujące Lśw od LMśw =====
 +
 +  * //Asperula odorata// - marzanka wonna,
 +  * //Galeobdelon luteum// - gajowiec żółty,
 +  * //Milium effusum// - prasownica rozpierzchła,
 +  * //Actaea spicata// - czernieć gronkowy,
 +  * //Caerx silvatica// - turzyca leśna,
 +  * //Sanicula europaea// - żankiel zwyczajny,
 +  * //Pulmonaria obscura// - miodunka ćma,
 +  * //Pulmonaria officinalis// - miodunka plamista,
 +  * //Dryopteris filix-mas// - narecznica samcza,
 +  * //Urtica dioica// - pokrzywa zwyczajna,
 +  * //Mnium coli.// - merzyk,
 +  * //Scrophulana nodosa// - trędownik bulwiasty,
 +  * //Paris quadrifolia// - czworolist pospolity,
 +  * //Lathyrus vernus// - groszek wiosenny,
 +  * oraz //Melica uniflora// - perłówka jednokwiatowa (w [[k:kraina-baltycka-I|krainie I]]),
 +  * //Dentaria bulbifera// - żywiec cebulkowaty (w krainie I i VI).
 +
 +===== Gatunki częste =====
 +
 +  * //Oxalis acetosella// - szczawik zajęczy,
 +  * //Mycelis muralis// - sałatnik leśny,
 +  * //Hepatica nobilis// - przylaszczka pospolita,
 +  * //Stellaria holostea// - gwiazdnica wielkokwiatowa,
 +  * //Ajuga reptans// - dąbrówka rozłogowa,
 +  * //Galeopsis łetrahit// - poziewnik szorstki,
 +  * //Melica nutans// - perłówka zwisła,
 +  * //Anamone nemorosa// - zawilec gajowy,
 +  * //Majanthemum bifolium// - konwalijka dwulistna,
 +  * //Carex digitata// - turzyca palczasta.
 +
 +===== Drzewostan =====
 +
 +[[g:gatunek-glowny|Gatunki główne]]: [[d:dąb-szypułkowy]] I-III bonitacji, [[b:buk-pospolity|buk]] I-III bonitacji (kraina I, [[k:kraina-wielkopolsko-pomorska-III|III]], V, VI), [[s:swierk-pospolity|świerk]] I-II bonitacji ([[k:kraina-mazursko-podlaska-II|kraina II]]), [[j:jodla-pospolita|jodła]] I-II bonitacji (kraina VI).
 +
 +[[g:gatunek-domieszkowy|Gatunki domieszkowe]]: [[m:modrzew-larix|modrzew]], [[l:lipa-tilia|lipa]], [[k:klon-acer|klon]], [[k:klon-jawor|jawor]], [[t:topola-osika|osika]], świerk, [[g:grab-pospolity|grab]].
 +
 +Gatunki podszytowe: [[l:leszczyna-pospolita|leszczyna]], [[t:trzmielina-pospolita|trzmielina]], [[k:kruszyna-pospolita|kruszyna]], [[j:jarzab-pospolity|jarząb]], [[g:glog-crataegus|głóg]], [[d:deren-wlasciwy|dereń]], [[p:porzeczka-alpejska|porzeczka alpejska]], [[b:bez-czarny|bez czarny]].
 +
 +[[g:gatunek|Gatunki]] panujące w wielowarstwowym i silnie zwartym drzewostanie lasu świeżego to dąb szypułkowy, buk zwyczajny, świerk pospolity i niekiedy jodła pospolita. Natomiast gatunkiem współpanującym w większości naszych [[l:las|lasów]] zagospodarowanych jest [[s:sosna-zwyczajna|sosna pospolita]] mimo, że siedlisko to jest nieodpowiednie dla hodowli sosny.
 +
 +Charakterystycznym dla lasu świeżego [[z:zespoly-lesne-i-zaroslowe|zespołem leśnym]] jest grąd wysoki z panującym w drzewostanie grabem pospolitym. Warstwa [[k:krzewy|krzewów]] w lesie świeżym jest bogata w gatunki, ale z uwagi na silne ocienienie, niezbyt zwarta.
 + 
l/las-swiezy-lsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)