Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-mieszany-wyzynny-wilgotny-lmwyzw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las mieszany wyżynny wilgotny - LMwyżw ======
 +
 +Występuje w obniżeniach terenowych, w miejscach gromadzenia się wód opadowych, tworzących na pewnej głębokości stały lub okresowy poziom lustra wody i gruntowe lub opadowe oglejenie gleb.
 +
 +^   Las mieszany wyżynny wilgotny - LMwyżw     ^^
 +|Teren   | Lokalne obniżenia terenu wśród siedlisk LMwyżśw    |
 +|Rodzaj gleby  |Skały nie zawierające węglanów lub niewielkie ilości CaCO3 w głębokich warstwach glebowych    |
 +|:::|- piaski i gliny zwałowe na piaskowcach, łupkach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym (triasowych, jurajskich, kredowych, kambryjskich), z serią stref przekształceń peryglacjalnych\\ - less, lessopodobne utwory z serią stref przekształceń peryglacjalnych\\ - deluwia piaszczysto-gliniaste i lessowe    |
 +|Typ, podtyp próchnicy    |moder wilgotny    |
 +|Typ i podtyp gleby    | __Odmiany mezotroficzne gleb:__\\ **Gt** – gruntowoglejowa torfowa\\ **Gts** – gruntowoglejowa torfiasta\\ **Gm** – gruntowoglejowa murszowa\\ **Gms** - gruntowoglejowa murszasta\\ **OGb** – opadowoglejowa bielicowana\\ **OGst** – stagnoglejowa torfowa\\ **OGsts** – stagnoglejowa torfiasta\\ **Dbrgg** – deluwialna brunatna gruntowoglejowa\\ **Gw** – gruntowoglejowa właściwa\\ **Gp** – gruntowoglejowa próchniczna\\ **OGSw** – stagnoglejowa właściwa     |
 +
 +
 +**[[g:gatunek|Gatunki]] runa różnicujące LMwyżw od LMw:**
 +  * jeżyna gruczołowata - //Rubus hirtus// 
 +  * starzec Fuchsa - //Senecio Fuchsii// 
 +  * kokoryczka okółkowa - //Polygonatum verticillatum//
 +  * kosmatka gajowa - //Luzula luzuloides// (//L. nemorosa//) 
 +  * oraz gatunki LMwyżśw.
 +
 +**Gatunki [[r:runo-lesne|runa]] różnicujące LMwyżw od LMwyżśw** - [[g:gatunek|gatunki]] występujące w [[l:las-mieszany-wilgotny-lmw|LMw]].
 +
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +
 +  * DĘBOWY ([[k:kraina-slaska-V|kraina V]]) - [[d:dab-bezszypulkowy|Dbb]] II-II.5 bon.; Dom.- [[s:sosna-zwyczajna|So]], [[b:buk-pospolity|Bk]], [[b:brzoza-omszona|Brzo]], [[l:lipa-tilia|Lp]], [[d:dab-quercus|Db]], [[b:brzoza-brodawkowata|Brz]], [[t:topola-osika|Os]], [[s:swierk-pospolity|Św]].
 +  * JODŁOWY, DĘBOWO-JODŁOWY - ([[k:kraina-malopolska-VI|krainy VI]] i [[k:kraina-podkarpacka-VIII|VIII]]) - [[j:jodla-pospolita|Jd]] I-II bon., [[d:dab-szypulkowy|Dbs]] II-III bon.; Dom.- Św, Bk, So, [[o:olsza-alnus|Ol]] ([[m:modrzew-larix|Md]], Lp, [[k:klon-jawor|Jw]], [[w:wiaz-ulmus|Wz]], Brzo, Os, [[g:grab-pospolity|Gb]]).
 +  * GRABOWO-DĘBOWY, DĘBOWY (krainy VI i VIII)- Dbs II-III bon.; Dom.- Jd, Sw, So, Bk, Ol (Md, Lp, Jw, Wz, Brzo, Os, Gb).
 +  * BUKOWO-JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon., Bk II-III bon.; Św, So, Ol, z mniej licznym udziałem Md, Lp, Jw, Wz, Brzb, Os, Gb.
  
l/las-mieszany-wyzynny-wilgotny-lmwyzw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)