Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-mieszany-wyzynny-swiezy-lmwyzsw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las mieszany wyżynny świeży - LMwyżśw ======
 +
 +
 +Siedliska zajmujące średnio zasobne skały niewęglanowe. Występują w górnych i środkowych częściach wzniesień, ale także spotykane są na niewielkich płaskich wierzchowinach. Gleby dość płytkie, szkieletowe. [[d:drzewostan|Drzewostan]] z udziałem buka, jodły, świerka osiąga bonitację ok. III.
 +
 +^   Las mieszany wyżynny świeży LMwyżśw     ^^^^
 +|Położenie   | Górne i środkowe partie wzniesień terenowych   |||
 +|Rodzaj gleby   |Skały nie zawierające węglanów lub niewielkie ilości CaCO3 w głębokich warstwach glebowych    |Skały węglanowe   ||
 +|:::|- piaski i gliny zwałowe z seriami stref przekształceń peryglacjalnych na piaskowcach, łupkach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym (triasowych, jurajskich, kredowych, kambryjskich), z serią glebopokryw stokowych\\ - zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców ze spoiwem krzemianowym lub ilastym\\ - less na piaskowcach i zlepieńcach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym     |- zwietrzelina wapieni i opok, głównie jurajskich\\ - piaskowce ze spoiwem węglanowym, kalcytowym , dolomitowym     ||
 +|Typ, podtyp [[p:prochnica-lesna|próchnicy]]   |moder świeży    |||
 +|Typ i podtyp [[g:gleba-lesna|gleby]]    | **BRk** – brunatna kwaśna\\ **BRb** – brunatna bielicowa\\ **Pb** – płowa bielicowa\\ **RDbr** – rdzawa brunatna\\ **RDw** – rdzawa właściwa    |Odmiany stokowe opadowoglejowe gleb występujących w wariancie 1    |**Rw** – rędzina właściwa\\ **PRw** – pararędzina właściwa     |
 +|Wariant uwilgotnienia    |LMwyżśw1     | LMwyżśw2    | LMwyżśw1     |
 +
 +\\
 +**[[g:gatunek|Gatunki]] runa różnicujące [[l:las-mieszany-wyzynny-lmwyz|LMwyż]] od [[l:las-mieszany-swiezy-lmsw|LMśw]]:** 
 +
 +  * starzec Fuchsa - //Senecio Fuchsii//; 
 +  * przenęt purpurowy - //Prenanthes purpurea//; 
 +  * kosmatka gajowa - //Luzula luzuloides// (//L. nemorosa//); 
 +  * jeżyna gruczotowata - //Rubus hirtus//.
 +
 +
 +**Gatunki [[r:runo-lesne|runa]] różnicujące LMwyż od [[b:bor-mieszany-wyzynny-bmwyz|BMwyż]]** - takie jak w przypadku LMśw od [[b:bor-mieszany-swiezy-bmsw|BMśw]].
 +
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +
 +  * JODŁOWY, SOSNOWO-JODŁOWY, DĘBOWO-JODŁOWY - [[j:jodla-pospolita|Jd]] I-II bon.(w [[k:kraina-slaska-V|krainie V]] bon. II-II5); Dom.- [[d:dab-szypulkowy|Dbs]] II-III bon., [[s:sosna-zwyczajna|So]] I-II bon., [[b:buk-pospolity|Bk]] II-III bon., [[m:modrzew-europejski|Md]], [[s:swierk-pospolity|Św]].
 +  * BRZOZOWO-DĘBOWY (kraina V) - [[d:dab-bezszypulkowy|Dbb]] II-II.5 bon., [[b:brzoza-brodawkowata|Brz]]; Dom.- Św, Bk, So, Dbs.
 +  * BUKOWY (kraina V) - Bk III bon.; Dom.- pjd. [[l:lipa-tilia|Lp]], So, [[g:grab-pospolity|Gb]]; II p. - pjd. Dbb, Św.
 +  * SOSNOWO-GRABOWO-DĘBOWY (krainy V i [[k:kraina-malopolska-VI|VI]]) - Dbb, Dbs II-III bon., So I-II bon.; Dom.- Lp, Brz, [[t:topola-osika|Os]], Bk (w krainie VI także Jd, Md); II p. - Gb, [[k:klon-pospolity|Klp]].
 +  * (SOSNOWO)-JODŁOWO-BUKOWY (kraina VI i [[k:kraina-podkarpacka-VIII|VIII]]) - Bk II-III bon., Jd I-II bon., So I-II bon.; Dom.- Św, Dbs, Dbb, Md, Brzb, Gb, [[k:klon-jawor|Jw]], Lp.
 +  * JODŁOWY, BUKOWO-JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon., Bk II-III bon.; Dom.- Dbs, So, Md, Św, Jw, Lp.
 +  * DĘBOWO-JODŁOWY, DĘBOWO--BUKOWO-JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon., Bk II-III bon., Dbs II-III bon.; Dom.- So, Md, Św.
 +  * SOSNOWO-DĘBOWY, SOSNOWO-BUKOWO-DĘBOWY (kraina VIII) - Dbb, Dbs II-III bon., Bk II-III bon., So I-II bon.; Dom.- Św, Md, Jd, Brzb, Gb, Jw, Lp, [[w:wiaz-ulmus|Wz]].
  
l/las-mieszany-wyzynny-swiezy-lmwyzsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)