Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-mieszany-wyzynny-lmwyz [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Las mieszany wyżynny - LMwyż.**
  
 +Zajmuje gleby brunatne (kwaśne lub bielicowane), przeważnie głębokie, świeże i wilgotne o bardzo różnorodnym pochodzeniu geologicznym w krainie V. W krainie VI gleby bielicowane często opadowo-glejowe oraz gleby brunatne (wyługowane, kwaśne, bielicowane średnio głębokie) z różnych utworów geologicznych. W krainie VIII gleby bielicowane (skrytobielicowane, dość głębokie, wilgotne) i gleby brunatne z różnych utworów geologicznych. Siedlisko wyżynnego lasu mieszanego najczęściej spotykane jest na południowych, silnie nagrzewających się partiach stoków.
 +
 +Runo różnie rozwinięte (w drzewostanach bukowych z reguły słabo), na ogół z udziałem czernicy, konwalii, konwalijki, paproci (orlica, narecznica) oraz traw (trzcinnik, kosmatka, śmiałek pogięty, kostrzewa owcza - rzadziej). Wiosną zakwita (aspekt wiosenny) zawilec gajowy, fiołek i przylaszczka.
 +
 +**Gatunki runa różnicujące LMwyż od LMśw:**
 +
 +//Luzula nemorosa// - kosmatka gajowa,
 +
 +//Senecio Fuchsii// - Starzec Fuchsa,
 +
 +//Polygonatum verticillatum// - kokoryczka okółkowa,
 +
 +//Calamagrostis villosa// - trzcinnik owłosiony.
 +
 +**Gatunki różnicujące (wspólne) LMwyż i LMśw od BMśw:**
 +
 +//Hepatica nobilis// - przylaszczka pospolita,
 +
 +//Stellaria holostea// - gwiazdnica wielkokwiatowa,
 +
 +//Carex digitata// - turzyca palczasta,
 +
 +//Ajuga reptans// - dąbrówka rozłogowa,
 +
 +//Melica nutans// - perłówka zwisła,
 +
 +//Mnium// pl. sp. - merzyk,
 +
 +//Phegopteris dryopłeris// - zachyłka trójkątna,
 +
 +//Poa nemoralis// - wiechlina gajowa,
 +
 +//Mycelis muralis// - sałatnik leśny,
 +
 +//Athyrum filix-femina// - wietlica samicza,
 +
 +//Convallaria maialis// - konwalia majowa,
 +
 +//Viola silvestris// - fiołek leśny,
 +
 +//Dryopteris filix-mas// - narecznica samcza,
 +
 +//Anemone nemorosa// - zawilec gajowy,
 +
 +//Daphne mezereum// - wawrzynek wilczełyko.
 +
 +**Gatunki częste:**
 +
 +//Majanthemum bifolium// - konwalijka dwulistna,kraina V,VI,VII
 +
 +//Oxalis acetosella// - szczawik zajęczy,V,VI,VII
 +
 +//Luzulla pilosa// - kosmatka owłosiona,V,VI
 +
 +//Calamagrostis arudinacea// - trzcinnik leśny,V,VI,VII
 +
 +//Pteridium aquilinum// - orlica pospolita,V,VI
 +
 +//Dryopteris spinulosa// - narecznica krótkoostna,V,VIII
 +
 +//Polytrichum attenuatum// - płonnik strojny,V,VI,VIII
 +
 +//Deschampsia flexuosa// - śmiałek pogięty,V
 +
 +//Rubus saxatilis// - malina kamionka,V,VI
 +
 +//Fragaria vesca// - poziomka pospolita,V,VI
 +
 +//Trientalis europaea// - siódmaczek leśny,V
 +
 +//Carex pilulifera// - turzyca pigułkowata,V
 +
 +//Rubus// pl. sp. – malina,V,VI
 +
 +//Rubus ideaus// - malina właściwa,VI
 +
 +//Dryopteris austraca// - narecznica szerokolistna,VI
 +
 +//Hieracium murorum// - jastrzębiec leśny,VI,VIII
 +
 +//Rubus ideaus// - malina właściwa,VI
 +
 +//Vaccinium myrtillus// - borówka czarna,VI
 +
 +//Veronica officinalis// - przetacznik leśny,VI
 +
 +//Solidago virga-aurea// - nawłoć pospolita.VIII
 +
 +**Drzewostan:**
 +
 +Gatunki główne: buk II-III bonitacji (w krainach V, VI i VIII), jodła l-ll bonitacji (krainy VI, VII).
 +
 +Gatunki domieszkowe I piętra:
 +
 +- w krainie V: sosna l-ll bonitacji, dąb III-II bonitacji, świerk II bonitacji, jodła II-III bonitacji, modrzew, osika, brzoza,
 +
 +- w krainie VI: modrzew l-ll bonitacji, sosna l-ll bonitacji, dąb, świerk, osika, brzoza,
 +
 +- w krainie VII: modrzew, sosna, jawor. Gatunki domieszkowe II piętra: grab (kraina V i VI).
 +
 +Gatunki podszytowe: leszczyna, jarząb, kruszyna. 
l/las-mieszany-wyzynny-lmwyz.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)