Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-mieszany-wilgotny-lmw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las mieszany wilgotny - LMw ======
  
 +Zajmuje siedliska średnio żyzne i wilgotne. Spotyka się go w sąsiedztwie siedlisk [[l:las-mieszany-swiezy-lmsw|lasu mieszanego świeżego]]. Zajmuje zazwyczaj lokalne obniżenia z płytkim poziomem wód gruntowych lub długotrwale stagnującymi wodami opadowymi, albo strefy przejściowe między siedliskami [[b:bor-mieszany-wilgotny-bmw|boru mieszanego wilgotnego]] i [[l:las-wilgotny-lw|lasu wilgotnego]]. Występuje na [[g:gleby-bielicowe|glebach bielicowych]] właściwych oglejonych, [[g:gleby-brunatne|glebach brunatnych]] wyługowanych oglejonych lub pseudooglejonych, [[g:gleby-gruntowoglejowe|glebach gruntowo-glejowych]] właściwych, murszowo-glejowych, [[c:czarne-ziemie|czarnych ziemiach]] zdegradowanych, niekiedy na [[g:gleby-murszowate|glebach murszowatych]] z próchnicą typową lub murszowatą. [[g:gleba-lesna|Gleby]] te utworzone są z piasków akumulacji lodowcowej, zalegających niekiedy na glinach zwałowych, z piasków tarasów akumulacyjnych lub piasków i żwirów akumulacji wodnolodowcowej, z aluwialnych piasków rzecznych. Gleby mineralne pod umiarkowanym lub silnym wpływem wody gruntowej.
 +
 +[[r:runo-lesne|Runo]], w zależności od [[z:zwarcie-drzewostanu|zwarcia drzewostanu]], różnie rozwinięte, ale zawsze spotyka się tu [[g:gatunek|gatunki]] roślin wilgociolubnych, takich jak sit, niskie turzyce, tojeść, skrzyp oraz większe ilości mchu płonnika (rozległe, ciemnozielone poduchy), a w miejscach silniej wilgotnych nawet torfowców.
 +
 +===== Gatunki runa typowe różnicujące LMw od BMw =====
 +
 +//Deschampsia caespitosa// - śmiałek darniowy,
 +
 +//Juncus effusus// - sit rozpierzchły,
 +
 +//Juncus conglomeratus// - sit skupiony,
 +
 +//Equisetum silvaticum// - skrzyp leśny,
 +
 +//Ałhyrium filix-femina// - wietlica samicza,
 +
 +//Carex lepohna// - turzyca zajęcza.
 +
 +===== Gatunki różnicujące LMw i LMśw od BMśw =====
 +
 +//Stellaria holostea// - gwiazdnica wielkokwiatowa,
 +
 +//Mucelis muralis// - sałatnik leśny,
 +
 +//Ajuga reptans// - dąbrówka rozłogowa,
 +
 +//Carex digitalis// - turzyca palczasta.
 +
 +===== Gatunki częste =====
 +
 +//Oxalis acetosella// - szczawik zajęczy,
 +
 +//Majanthemem bifolium// - konwalijka dwulistna,
 +
 +//Lysimachia vulgaris// - tojeść pospolita,
 +
 +//Calamagrostis canescens// - trzcinnik lancetowaty,
 +
 +//Polytrichum commune// - płonnik pospolity,
 +
 +//Dryopteris austriaca// - narecznica szerokolistna.
 +
 +===== Drzewostan =====
 +
 +[[g:gatunek-glowny|Gatunki główne]]: [[s:sosna-pinus|sosna]] l-ll bonitacji, [[d:dab-szypulkowy|dąb szypułkowy]] II-III bonitacji, [[s:swierk-picea|świerk]] l-ll bonitacji (w [[k:kraina-mazursko-podlaska-ii|krainie II]] i [[k:kraina-slaska-v|V]]), [[j:jodla|jodła]] l-ll bonitacji (w [[k:kraina-malopolska-vi|krainie VI]]).
 +
 +[[g:gatunek-domieszkowy|Gatunki domieszkowe]]: [[b:brzoza-betula|brzoza,]] [[t:topola-osika|osika]], świerk, [[l:lipa-tilia|lipa]], [[o:olsza-alnus|olsza]], [[g:grab-carpinus|grab]] (dolne piętro).
 +
 +Gatunki podszytowe: [[k:kruszyna-pospolita|kruszyna]], [[l:leszczyna-pospolita|leszczyna]], [[j:jarzab-pospolity|jarząb]], [[c:czeremcha-pospolita|czeremcha]].
 +
 +[[d:drzewostan|Drzewostan]] jest tutaj podobny do drzewostanu w [[l:las-mieszany-swiezy-lmsw|lesie mieszanym świeżym]], ale z dominującym dębem szypułkowym, sosną, świerkiem i jodłą (w granicach zasięgu), jest dużo brzozy, przede wszystkim omszonej i osiki, a w wilgotniejszych partiach również olszy czarnej. W warstwie krzewów, zazwyczaj dość dobrze wykształconej, zaznacza się wyraźna dominacja kruszyny i iwy, gatunków lepiej znoszących dużą wilgotność podłoża. Ponadto znaczna ilość podrostów gatunków występujących w drzewostanie.
 +
 +Lasy mieszane wilgotne zajmują w kraju około 2% powierzchni naszych lasów. Stanowią niewielkie powierzchnie i nie są często spotykane. Nieco ich więcej na Polesiu Podlaskim, Płaskowyżu Kolbuszowskim i Pogórzu Rzeszowskim oraz w Pradolinie Wrocławskiej i okolicach Rybnika.
 + 
l/las-mieszany-wilgotny-lmw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)