Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-mieszany-gorski-wilgotny-lmgw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las mieszany górski wilgotny - LMGw ======
 +
 +Siedliska pod umiarkowanie silnym wpływem wody gruntowej, glebowo-opadowej i stokowej. Występują sporadycznie, zwykle razem z siedliskami świeżymi. Zajmują, często na północnych stokach, zagłębienia terenu, leje źródliskowe oraz miejsca dodatkowo osłonięte podciętymi progami lub skałami.
 +
 +^   Las mieszany górski wilgotny - LMGw   ^^
 +|Piętro klimatyczne   | Regiel dolny niski, rzadziej wysoki    |
 +|Położenie    |Stok w środkowej i dolnej części, zrównania i wklęśnięcia stoku, obniżenia dolinne.\\ Skały niewęglanowe. Występuje zwłaszcza w niskim reglu dolnym.     |
 +|Rodzaj gleby   | - zwietrzelina skał magmowych, okruchowych i metamorficznych (granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, piaskowców, zlepieńców i piaskowców ze spoiwem krzemionkowym lub ilastym) z serią glebopokryw stokowych     |
 +|Typ, podtyp próchnicy    |moder wilgotny    |
 +|Typ i podtyp gleby    | **Gw** – gruntowoglejowa właściwa\\ **Gt** – gruntowoglejowa torfowa\\ **Gts** – gruntowoglejowa torfiasta\\ **Gms** – gruntowoglejowa murszasta\\ **Gm** – gruntowoglejowa murszowa\\ **OGb** – opadowoglejowa bielicowa\\ **OGw** – opadowoglejowa właściwa\\ **OGsw** – stagnoglejowa właściwa\\ **OGSts** – stagnoglejowa tofiasta\\ **OGS**t – stagnoglejowa torfowa\\ oraz odmiany opadowo- i gruntowoglejowe gleb:\\ **BRk** - brunatna kwaśna\\ **BRwy** – brunatna wyługowana (w wysokim reglu dolnym)\\ **RDw** – rdzawa właściwa (rzadko)\\ **RDb** - rdzawa bielicowa (rzadko)\\ **RDb**r – rdzawa brunatna (rzadko)\\ **Dw** – deluwialna właściwa    |
 +
 +**[[g:gatunek|Gatunki]] [[r:runo-lesne|runa]] różnicujące LMGw od [[l:las-mieszany-gorski-swiezy-lmgsw|LMGśw]]** - obfite występowanie paproci.
 +
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +
 +  * BUKOWY - [[b:buk-pospolity|Bk]] II-III bon.; Dom.- [[s:swierk-pospolity|Św]], [[k:klon-jawor|Jw]] (w [[k:kraina-podkarpacka-VIII|krainie VIII]] - [[j:jodla-pospolita|Jd]]).
 +  * ŚWIERKOWO-JODŁOWY - Jd I-III bon., Św I-II bon; Dom.- [[s:sosna-zwyczajna|So]], Bk.
  
l/las-mieszany-gorski-wilgotny-lmgw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)