Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-mieszany-gorski-swiezy-lmgsw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las mieszany górski świeży - LMGśw ======
 +
 +
 +Siedliska pod umiarkowanym i wyraźnym wpływem wody glebowo-opadowej i stokowej. W niskim reglu dolnym jest siedliskiem o ograniczonym zasięgu. Łączy się z uboższymi typami [[g:gleby-brunatne|gleb brunatnych]], a w wysokim reglu dolnym zajmuje najżyźniejsze [[g:gleba-lesna|gleby]] tej strefy, gdzie pomimo surowszego klimatu dorównuje produkcyjnością siedliskom LMG położonym niżej. W Sudetach znaczne powierzchnie na tym siedlisk zajmują lite [[d:drzewostan|drzewostany]] świerkowe, co może utrudniać jego identyfikację, Pomocna w tym celu może okazać się bonitacja drzewostanu oraz występowanie [[g:gatunek|gatunków]] roślin typowych dla siedlisk żyźniejszych.
 +
 +^   Las mieszany górski świeży - LMGśw     ^^^^
 +|Piętro klimatyczne    |Regiel dolny niski i wysoki    | Regiel dolny wysoki   ||
 +|Położenie     | - stok w środkowej i dolnej części, wierzchowiny niższych pasm górskich    |||
 +|Rodzaj gleby   |Skały niewęglanowe   | Skały węglanowe    ||
 +|:::|- zwietrzelina kwaśnych skał magmowych, okruchowych i metamorficznych (granitów, gnejsów, łupków krystalicznych, piaskowców, zlepieńców i piaskowców ze spoiwem krzemionkowym lub ilastym) z serią glebopokryw stokowych i z serią stref przekształceń peryglacjalnych (wierzchowiny)    |- zwietrzelina gliniasta, pyłowa i ilasta wapieni i dolomitów\\ - zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców zawierających okruchy skał wapiennych    ||
 +|Typ, podtyp próchnicy    |moder świeży    |||
 +|Typ i podtyp gleby   |**BRk** – brunatna kwaśna (oligo- i mezotroficzna)\\ **BRb**– brunatna bielicowa\\ **RDw** - rdzawa właściwa (rzadko)\\ **RDbr** - rdzawa brunatna     |odmiany głęboko opadowoglejowe gleb:\\ **BRkog** – brunatna kwaśna\\ **BRbog** - brunatna bielicowa      |**Rw** – rędzina właściwa\\ **Ri** – rędzina inicjalna\\ **PRw** – pararędzina właściwa\\ **RDbr** - rdzawa brunatna     |
 +|Wariant uwilgotnienia    |LMGśw1   | LMGśw2    | LMGśw1    |
 +
 +**Gatunki runa różnicujące LMGśw od [[b:bor-mieszany-gorski-swiezy-bmgsw|BMGśw]]:** 
 +
 +  * żurawiec falistolistny - //Atrichum undulatum// (//Catharinea undulata//); 
 +  * kosmatka gajowa - //Luzula luzuloides// (//L. nemorosa//); 
 +  * [[j:jeżyna-fałdowana|jeżyna fałdowana]] - //Rubus plicatus//; 
 +  * [[m:malina-właściwa|malina właściwa]] - //Rubus idaeus//; 
 +  * turzyca leśna - //Carex sylvatica//; 
 +  * zachyłka trójkątna - //Gymnocarpium dryopteris// (//Phegopteris dryopteris//); 
 +  * nerecznica samcza - //Dryopteris filix-mas//.
 +
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +
 +  * JODŁOWY ([[k:kraina-malopolska-VI|kraina VI]]) - [[j:jodla-pospolita|Jd]] II bon., [[s:swierk-pospolity|Św]]; Dom.- [[b:buk-pospolity|Bk]]; II p. - pjd. Jd.
 +  * ŚWIERKOWO-BUKOWY - Bk III bon., Św II-III bon.; Dom.- pjd. Jd, [[k:klon-jawor|Jw]].
 +  * JODŁOWO-ŚWIERKOWO-BUKOWY - Bk II-III bon., Św I-III bon., Jd II-III bon.; Dom.- pjd. Jw, [[w:wiaz-gorski|Wzg]] oraz na południowych stokach [[m:modrzew-europejski|Md]], [[s:sosna-zwyczajna|So]].
 +  * BUKOWO-JODŁOWO-ŚWIERKOWY- Św II-III bon., Jd III bon., Bk III bon., Dom.- pjd. Jw.
  
l/las-mieszany-gorski-swiezy-lmgsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)