Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-mieszany-bagienny-lmb [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las mieszany bagienny - LMb ======
  
 +
 +Jest dość rzadkim siedliskiem, rośnie na torfach przejściowych, spotykany często w pobliżu małych, zarastających jeziorek śródleśnych. Zajmuje siedliska średnio żyzne, bagienne, z bardzo płytką, kwaśną lub słabo kwaśną wodą gruntową. Woda gruntowa znajduje się stosunkowo płytko pod powierzchnią oglejonej [[g:gleba-lesna|gleby]].
 +
 +Występuje na glebach typu [[p:prochnica-lesna|próchnicy]] torfu przejściowego, również na glebach murszowatych, murszowo-mineralnych i murszowo-glejowych. Gleby te wytworzone są z murszów płytkich do średnio głębokich, zalegających na piaskach rzecznych tarasów akumulacyjnych lub piaskach akumulacji lodowcowej o składzie mechanicznym piasków luźnych do piasków gliniastych.
 +
 +^     Las mieszany bagienny LMb     ^^^^^
 +|Występowanie     | Zajmuje obniżenia terenu, najczęściej w sąsiedztwie siedlisk [[b:bor-bagienny-bb|Bb]] i [[o:ols-ol|Ol]]     ||||
 +|Rodzaj gleby   |warstwa organiczna na utworach piaszczystych    ||||
 +|:::|- torfy przejściowe     ||||
 +|Uziarnienie     | warstwa organiczna na piaskach luźnych, słabogliniastych, gliniastych      ||||
 +|Typ, podtyp próchnicy    |murszowa    | mor wilgotny murszowaty     |torfowo-murszowa     | torfowa      |
 +|Typ i podtyp gleby     |**Mt<sub>3</sub>** – torfowomurszowa odm. silnie zmurszała odwodniona\\ **Mmł<sub>3</sub>** – mułowomurszowa odm. silnie zmurszała odwodniona     |**Mt<sub>2</sub>** – torfowomurszowa odm. średnio zmurszała odwodniona    | **Tp** – torfowa torfowisk przejściowych odm. średnio zabagniona\\ **Mt<sub>1-2</sub>** – torfowomurszowa     |**Tp** – torfowa torfowisk przejściowych odm. silnie zabagniona     |
 +|Wariant uwilgotnienia     |LMb0    | LMb1    | LMb2    | LMb3     |
 +
 +Roślinność dna [[l:las|lasu]] charakteryzuje się występowaniem elementów borowych - szczególnie różnych [[g:gatunek|gatunków]] mchów torfowców, czasem modrzaczka, [[b:borowka-czarna|borówki czernicy]], trzęślicy oraz roślin typowych dla torfowisk przejściowych, np. niskich turzyc, a także szuwarowych gatunków zielnych i paproci typowych dla olsów. Roślinność tworzy gęsty, często uginający się pod nogami kożuch, pokrywający rozwodniony torf.
 +
 +**Gatunki różnicujące runa LMb od LMw:**
 +  * //Dryopteris thelypteris// - narecznica błotna,
 +  * //Comarum palustre// - siedmiopalecznik błotny,
 +  * //Viola palustris// - fiołek błotny,
 +  * //Epilobium palustre// - wierzbownica błotna,
 +  * //Equisetum limosum// - skrzyp bagienny,
 +  * //Climacium dendroides// - drabik drzewkowaty,
 +  * //Carex canescens// - turzyca siwa,
 +  * //Lythrum salicaria// - krwawnica pospolita,
 +  * //Peucedanum palustre// - gorysz błotny,
 +  * //Lysimachia thyrsiflora// - tojeść bukietowa.
 +
 +**Gatunki częste:**
 +
 +  * //Calamagrosis canescens// - trzcinnik lancetowaty,
 +  * //Polytrichum commune// - płonnik pospolity,
 +  * //Sphagnum// pl. sp. - torfowce,
 +  * //Lysimachia vulgaris// - tojeść pospolita,
 +  * //Menyanthes trifoliata// - bobrek trójlistny,
 +  * //Carex fusca// - turzyca pospolita,
 +  * //Dryopteris ausłriaca// - narecznica szerokolistna.
 +
 +**Gatunki częste w wariancie mniej mokrym:**
 +
 +  * //Lycopodium annotinum// - widłak jałowcowaty,
 +  * //Vaccinium myrtillus// - borówka czarna,
 +  * //Entodon Schreberi// - rokiet pierzasty,
 +  * //Dicranum scoparium// - widłoząb mietlisty.
 +
 +**Drzewostan:**
 +
 +[[g:gatunek-glowny|Gatunki główne]]: [[s:sosna-zwyczajna|sosna]] II bonitacji, [[b:brzoza-omszona|brzoza omszona]] III bonitacji, [[o:olsza-czarna|olsza czarna]] III bonitacji, [[s:swierk-pospolity|świerk]] II bonitacji (w jego zasięgu).
 +
 +[[g:gatunek-domieszkowy|Gatunki domieszkowe]]: świerk, brzoza omszona, olsza.
 +
 +Gatunki podszytowe: [[k:kruszyna-pospolita|kruszyna]], [[w:wierzba-szara|łoza]], [[j:jalowiec-pospolity|jałowiec]], [[j:jarzab-pospolity|jarząb]].
 +
 +W [[d:drzewostan|drzewostanie]] panują: brzoza omszona, świerk, sosna zwyczajna, przy współudziale olszy czarnej. Siedliska o takim wyglądzie nazywa się często „//brzeziną bagienną//“. W północnej części kraju, gdzie z reguły świerk jest w tych warunkach gatunkiem dominującym w drzewostanie, siedlisko to bywa nazywane „//świerczyną bagienną//“.
 +
 +Warstwa [[k:krzewy|krzewów]], o ile siedlisko nie jest silnie podtapiane, zazwyczaj jest dobrze rozwinięta. Dominuje kruszyna i podrosty gatunków tworzących drzewostan. Domieszkę stanowią [[w:wierzba-salix|wierzby]].
 +
 +W warstwie [[r:runo-lesne|runa]] rzadko spotyka się typowe dla borów bagiennych gatunki wysokotorfowiskowe, co znakomicie odróżnia las mieszany bagienny od boru mieszanego bagiennego. Od lasu mieszanego wilgotnego ten typ siedliskowy odróżnia narecznica błotna, drabik drzewkowaty, siedmiopalecznik, fiołek błotny, wierzbownica błotna, gorysz błotny, turzyca siwa, tojeść bukietowa i skrzyp bagienny.
 +
 +Warstwa mchów jest bardzo dobrze rozwinięta i zazwyczaj stanowi tło dla mniej bogatej warstwy runa.
 +
 +Las mieszany bagienny jest bardzo cenny z punktu widzenia różnorodności biologicznej. Porasta torfowiska przejściowe, których historia sięga czasów ustępującego lodowca i pionierskiej roślinności drzewiastej zasiedlającej obszary tundry. Historia ta znajduje ciągłość w powstających na naszych oczach zaroślach brzozowo-wierzbowych, wkraczających na płaty zarastających jezior. Bardzo często znajduje tam warunki do życia endemiczna roślinność tundrowa.
 +
 +W zrównoważonej gospodarce leśnej siedliska lasu mieszanego bagiennego powinny być otoczone szczególną ochroną. Niedopuszczalne jest tam gospodarowanie zrębami zupełnymi, co z reguły prowadzi do podtopienia powierzchni i konieczności stosowania metod odnowienia powodujących zniszczenie struktury torfowiska.
 + 
l/las-mieszany-bagienny-lmb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)