Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-legowy [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Las łęgowy - Lł.**
 + 
 +
 +Zajmuje siedliska żyzne i bardzo żyzne, okresowo zalewane lub podtapiane, o dużych wahaniach poziomu wody gruntowej w ciągu roku. Występuje na madach brunatnych lub czarnoziemnych z próchnicą typową lub murszowatą. Gleby te wytworzone są przeważnie z mad średnich i ciężkich, średnio głębokich lub głębokich. Są to gliny pylaste, iły, utwory pyłowe, często na piaskach.
 +
 + 
 +Jest to jedno z naszych najżyźniejszych siedlisk - dowodem tego jest piętrowa budowa runa leśnego.
 +
 + 
 +**Gatunki runa różnicujące Lł od Lw:**
 +
 +
 + 
 +//Glechoma hederacea// - bluszczyk kurdybanek,
 +
 + 
 +//Phalaris arundinacea// - mozga trzcinowata,
 +
 + 
 +//Solidago serotina// - nawłoć późna,
 +
 + 
 +//Ficaria verna// - ziarnopłon wiosenny,
 +
 + 
 +//Agropyron caninum// - perz psi,
 +
 + 
 +//Hypericum hirsutum// - dziurawiec kosmaty.
 +
 + 
 +**Gatunki częste :**
 + 
 +
 +//Geum urbanum// - kuklik pospolity,
 +
 + 
 +//Lysimachia nummularia// - tojeść rozesłana,
 +
 + 
 +//Circaea lutetiana// - czartawa pospolita,
 +
 + 
 +//Stachys silvałica// - czyściec leśny,
 +
 + 
 +//Urtica dioica// - pokrzywa zwyczajna,
 +
 + 
 +//Galeodbolon luteum// - gajowiec żółty,
 +
 + 
 +//Pulmonaria obscura// - miodunka ćma,
 +
 + 
 +//Pulmonaria officinalis// - miodunka plamista,
 +
 + 
 +//Aegopodium podagraria// - podagrycznik pospolity,
 +
 + 
 +//Impatiens noli-tangere// - niecierpek pospolity,
 +
 + 
 +//Geranium Robertianum// - bodziszek cuchnący,
 +
 + 
 +//Deschampsia caespitosa// - śmiałek darniowy,
 +
 + 
 +//Chrysosplenium alternifolium// - śledzienica skrętolistna,
 +
 + 
 +//Dactylis Aschersoniana// - kupówka Aschersona.
 +
 + 
 +**Drzewostan:**
 + 
 +
 +Gatunki główne: dąb szypułkowy l-ll bonitacja, jesion I bonitacja.
 +
 + 
 +Gatunki domieszkowe: wiąz, lipa, klon, jawor, topola biała, olsza, grab, brzoza, wierzba.
 +
 + 
 +Gatunki podszytowe: bez czarny, bez koralowy, głóg, trzmielina, dereń, leszczyna, kruszyna, porzeczka czarna, czeremcha, tarnina, wierzby.
 +
 + 
 +Gatunkami głównymi są dąb szypułkowy i jesion wyniosły (mogące dorastać imponujących rozmiarów) z domieszką topoli białej, wiązu szypułkowego, olszy czarnej, brzozy omszonej, a także jaworu, klonu zwyczajnego i lipy.
 +
 + 
 +Warstwa krzewów jest bujnie rozwinięta - dominuje w niej czeremcha zwyczajna, spotyka się też derenia świdwę, bzy, leszczynę, trzmielinę oraz młode osobniki gatunków drzewiastych. Charakterystyczne jest, że formy drzewiaste mogą tworzyć tutaj również niektóre krzewy - nierzadko można spotkać w łęgu „drzewiaste” czeremchy, derenie czy trzmieliny. Na piaszczystych madach dużych rzek, np. w dolinie Wisły, czasami dominuje w drzewostanie topola biała i drzewiaste wierzby. Są to tzw. **łęgi topolowe**. 
  
l/las-legowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)