Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-gorski-wilgotny-lgw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las górski wilgotny - LGw ======
  
 +Siedliska pod umiarkowanym lub dość silnym wpływem ruchomej wody stokowej i glebowo-opadowej (często stagnującej). Występuje w tej samej strefie wysokościowej jak LGśw, lecz jest znacznie rzadziej spotykany. Zajmuje miejsca z powolnym spływem wód opadowych i stokowych, np. dolne części uskoków skalnych, obniżenia międzystokowe, wąwozy oraz brzegi dolin z [[g:gleba-lesna|glebami]] wilgotnymi.
 +
 +^   Las górski wilgotny - LGw     ^^^^
 +|Piętro klimatyczne    | Regiel dolny niski     |||
 +|Położenie     |Dość strome dobrze nawodnione stoki o glebach przepuszczalnych dla wód opadowych, zwykle ze spoistą warstwą spągową – źródliska okresowych potoków lub cieków, miejsca wysiękowe, wilgotne tarasowate spłaszczenia terenu wzbogacone osadami koluwialnymi.(siedliska średnio wilgotne, okresowo nadmiernie uwilgotnione)    |Niższe położenia połogich stoków, tarasowate spłaszczenia, zsuwy stokowe, leje źródliskowe. (siedliska długotrwale silnie wilgotne)      ||
 +|Rodzaj gleby   |Skały węglanowe    | Skały kwaśne, lub zawierające węglany głęboko odwapnione     ||
 +|:::|- zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców ze spoiwem węglanowym, kalcytowym lub dolomitowym,\\ - zwietrzelina gliniasta i ilasta margli, wapieni, dolomitów\\ - rumosz i usypiska skał bogatych w węglany (rzadko spotykane)    |- zwietrzelina kwaśnych skał okruchowych (łupków, mułowców, drobnoziarnistych piaskowców ze spoiwem ilastym lub krzemianowym) z serią glebopokryw stokowych oraz z serią przekształceń peryglacjalnych na zrównaniach\\ - zwietrzelina kwaśnych skał magmowych i metamorficznych (rzadziej spotykane)     ||
 +|Typ, podtyp próchnicy   |mull wilgotny      |||
 +|Typ i podtyp gleby    | **Rpgg** – rędzina próchniczna odm. gruntowoglejowa\\ **PRwgg, PRwog** – pararędzina właściwa odm. gruntowoglejowa i opadowoglejowa\\ **PRwd**– pararędzina właściwa odm. deluwialna\\ **PRbrgg, PRbrog** – pararędzina brunatna odm. grunowopglejowa i opadowoglejowa\\ **BRsog** – brunatna szarobrunatna odm. opadowoglejowa\\ **BRwy** – brunatna wyługowana odmiana opadowoglejowa    |**BRkog** – brunatna kwaśna odmiana opadowoglejowa\\ **BRwyog** – brunatna wyługowana odmiana opadowoglejowa\\ **BRsog** – szarobrunatna odmiana opadowoglejowa\\ **Gp** – gruntowoglejowa próchniczna\\ **OGw** – opadowoglejowa właściwa    |**Gps** – gruntowoglejowa próchniczna odm. stokowa\\ **Gme** – gruntowoglejowa murszowa odm. eutroficzna\\ **Gmse** – gruntowoglejowa murszasta odm. eutroficzna\\ **OGws** – opadowoglejowa właściwa odm. stokowa\\ **OGsw** – stagnoglejowa właściwa\\ **OGame** – amfiglejowa odm. eutroficzna\\ **BRwygg BRwyog**,– brunatna wyługowana odm. głęboko gruntowoglejowa i opadowoglejowa\\ **Dbrgg, Dbrog** – deluwialna brunatna odm. gruntowoglejowa i opadowoglejowa     |
 +|Wariant uwilgotnienia    |LGw1    || LGw2    |
 +
 +**Gatunki runa różnicujące LGw od LGśw:** 
 +
 +  * lepiężnik biały - //Petasites albus//; 
 +  * czosnek niedźwiedzi - //Allium ursinum//; 
 +  * kokorycz pusta - //Corydalis cava//; 
 +  * modrzyk górski - //Cicerbita alpina// (//Mulgedium alpinum//).
 +
 +
 +**[[g:gatunek|Gatunki]] [[r:runo-lesne|runa]] różnicujące LGw od [[l:las-mieszany-gorski-wilgotny-lmgw|LMGw]] - gatunki występujące w [[l:las-gorski-swiezy-lgsw|LGśw]]**
 +
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +
 +  * ŚWIERKOWO-BUKOWO-JODŁOWY, ŚWIERKOWO-JODŁOWY [[j:jodla-pospolita|Jd]] I-II bon., [[b:buk-pospolity|Bk]] I-II bon., [[s:swierk-pospolity|Św]] I-II bon.; Dom.- [[k:klon-jawor|Jw]], [[j:jesion-wyniosly|Js]], [[w:wiaz-ulmus|Wz]], [[l:lipa-tilia|Lp]], [[k:klon-pospolity|Kl]], [[b:brzoza-brodawkowata|Brzb]], [[t:topola-osika|Os]].
 +  * BUKOWO-JODŁOWY, JODŁOWO-BUKOWY - Jd I-II bon., Bk I-II bon.; Dom.- Jw, Js, Wz, Lp, Kl, Brzb, Os.
 +  * JODŁOWO-BUKOWO-JAWOROWY - Jw I-II bon., Bk I-III bon., Jd I-II bon..; Dom.- Bst, Lps ([[k:kraina-sudecka-VII|kraina Sudecka]]); Js, Wz, Lp, Kl, Brzb, Os ([[k:kraina-podkarpacka-VIII|kraina Karpacka]]).
l/las-gorski-wilgotny-lgw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)