Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:las-gorski-swiezy-lgsw [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Las górski świeży - LGśw ======
 +
 +Siedliska pod umiarkowanym lub wyraźnym wpływem wody glebowo-opadowej i stokowej, wyjątkowo pod bardzo słabym w miejscach wystawionych na działanie słońca i wiatru. Występuje w reglu dolnym niskim do ok. 600 m n.p.m.; wyjątkowo może dochodzić do 800 m n.p.m. [[d:drzewostan|Drzewostany]] bukowe z udziałem jodły. W Sudetach znaczne powierzchnie tych siedlisk zajmują drzewostany bukowe ze świerkiem lub świerkowe.
 +
 +^   Las górski świeży - LGśw    ^^^^^^^^^^^
 +|Piętro klimatyczne     |Regiel dolny niski       ||||||||||
 +|Położenie     | Stoki o różnych ekspozycjach     || strome południowe zbocza, skalne półki wierzchowiny     ||||||||
 +|Rodzaj gleby   |Skały niewęglanowe    | Skały węglanowe    | Skały węglanowe i niewęglanowe    ||||||||
 +|:::|- zwietrzelina skał magmowych, okruchowych i metamorficznych (granitów, gnejsów,andezytów, łupków krystalicznych, piaskowców, zlepieńców, mulowców ze spoiwem krzemianowym lub ilastym) z serią glebopokryw stokowych i z serią stref przekształceń peryglacjalnych\\ - gliny kamieniste wietrzelinowe i pyły eoliczne z serią glebopokryw stokowych na piaskowcach i łupkach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym    |- zwietrzelina gliniasta, pyłowa i ilasta wapieni, dolomitów oraz bazaltów, łupków i filitów\\ - zwietrzelina piaskowców, łupków i zlepieńców ze spoiwem węglanowym, kalcytowym, dolomitowym oraz ze „strzałkami” kalcytu lub okruchami wapiennymi     |- zwietrzelina piaszczystogliniasta, pyłowa i ilasta piaskowców, zlepieńców i łupków\\ - zwietrzelina gliniasta, pyłowa i ilasta margli, wapieni, dolomitów i opok    ||||||||
 +|Typ, podtyp próchnicy    |mull świeży    || mull suchy     ||||||||
 +^Typ i podtyp gleby      |||||||||||   
 +|**BRk** – brunatna kwaśna\\ **BRb**– brunatna bielicowa\\ **BRwy** - brunatna wyługowana\\ **RDbr** - rdzawa brunatna (rzadko)\\ **RDw** - rdzawa właściwa (rzadko)    |W odmianie\\ opadowostokowoglejowej gleby:\\ **BRk** – brunatna kwaśna\\ **BR**b– brunatna bielicowa\\ **BRwy** - brunatna wyługowana    |**BRw** - brunatna własciwa\\ **BRwy** – brunatna wyługowana\\ **BRs** – szarobrunatna\\ **Rbr** – rędzina brunatna\\ **Rw** – rędzina właściwa\\ **Rp** – rędzina próchniczna\\ **PR**w – pararędzina właściwa\\ **PRbr** – pararędzina brunatna    |w/wym. gleby\\ w odmianie opadowostokowoglejowej   |**Rbr** – rędzina brunatna\\ **Rw** – rędzina właściwa\\ **PRw** – pararędzina właściwa\\ **PRbr** – pararędzina brunatna\\ **BRk** – brunatna kwaśna\\ **BRb**– brunatna bielicowa\\ **BRwy** - brunatna wyługowana    |||||||
 +^Wariant uwilgotnienia    |||||||||||
 +| LGśw1 | LGśw2 | LGśw1   | LGśw2   | LGśw0    |||||||
 +
 +**[[g:gatunek|Gatunki]] [[r:runo-lesne|runa]] różnicujące LGśw od Lwyżśw:** 
 +
 +  * kosmatka olbrzymia - //Luzula sylvatica//; 
 +  * goryczka trojeściowa - //Gentiana asclepiadea//; 
 +  * przenęt purpurowy - //Prenanthes purpurea//; 
 +  * szałwia lepka - //Salvia glutinosa//; 
 +  * żywokost sercowaty - //Symphytum cordatum//; 
 +  * kostrzewa górska - //Festuca drymeia//.
 +
 +
 +**Gatunki runa różnicujące LGśw od [[l:las-mieszany-gorski-swiezy-lmgsw|LMGśw]]:** 
 +
 +  * żywiec cebulkowy - //Dentaria bulbifera//; 
 +  * żywiec gruczołkowaty - //D. glandulosa//; 
 +  * szczyr trwały - //Mercurialis perennis// oraz inne gatunki występujące w Lwyżśw.
 +
 +
 +**[[t:typ-lasu|Typy lasu]]**
 +
 +
 +  * BUKOWO-JODŁOWY, JODŁOWO-BUKOWY ([[k:kraina-malopolska-VI|kraina VI]] i [[k:kraina-podkarpacka-VIII|VIII]]) - [[j:jodla-pospolita|Jd]] I-II bon., [[b:buk-pospolity|Bk]] I-II bon.; Dom.- [[s:swierk-pospolity|Św]], [[k:klon-jawor|Jw]], [[k:klon-pospolity|Kl]], [[w:wiaz-ulmus|Wz]], [[l:lipa-tilia|Lp]], [[t:topola-osika|Os]], [[b:brzoza-brodawkowata|Brz]] na stokach południowych także [[s:sosna-zwyczajna|So]], [[m:modrzew-europejski|Md]].
 +  * JODŁOWY (kraina VIII) - Jd I-II bon.; Dom.- Św I-II bon., Bk I-II bon., Jw, Os, Brz.
 +  * BUKOWY- Bk I-II bon.; Dom.- Jd I-II bon., Św I-II bon., Jw, Kl, Wz, Lp, Os, Brz.
 +  * ŚWIERKOWO-JODŁOWO-BUKOWY, JODŁOWO-BUKOWY, BUKOWO-ŚWIERKOWO-JODŁOWY - Bk I-II bon., Jd I-II bon., Św I-II bon.; Dom.- Jw, Kl, Wz, Lp, Os, Brz.
 +  * BUKOWO-JAWOROWY- Jw I-III bon., Bk I-III bon.; Dom. - Jd i inne liściaste (rzadko).
  
l/las-gorski-swiezy-lgsw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)