Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:laczenie-sie-roslin-w-zbiorowiska-roslinne [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Łączenie się roślin w zbiorowiska roślinne**
 +
 +
 +Z wyjątkiem roślin ginących, wszystkie inne rośliny mają wrodzoną tendencję do rozmnażania się i zajmowania jak największej przestrzeni. Ekspansji tej mogą położyć kres zewnętrzne warunki klimatyczne i glebowe, uniemożliwiające np. przeważającej większości roślin osiedlanie się na terenach pustynnych. Żaden jednak gatunek nie zarasta całego obszaru, który ze względu na klimat i glebę mógłby zająć. Jego tendencja do rozprzestrzeniania się zostaje zahamowana wskutek istnienia takiej samej tendencji wśród innych [[g:gatunek|gatunków]] zdolnych do osiedlania się na tych samych siedliskach. 
 +
 +Pomiędzy zasiedlającymi się gatunkami istnieje **konkurencja** (współzawodnictwo życiowe), w wyniku której następuje nie całkowite wyginięcie części gatunków i rozwinięcie się innych, lecz podzielenie się terenem. W ten sposób powstają [[z:zbiorowiska roslinne|zbiorowiska]] nie jednogatunkowe, lecz wielogatunkowe, w których osobniki różnych gatunków przeplatają się w terenie ze sobą, tworząc mozaikę.
 +
 +O ilościowym udziale poszczególnych roślin w zbiorowisku decydują w dużej mierze ich właściwości. Gatunki silnie rozrastające się, rosnące kępiasto i silniej wysiewające się zyskują przewagę i stają się (w liczbie jednego, dwu lub trzech) gatunkami panującymi, inne zaś towarzyszącymi. Jeżeli przy tym zachodzą duże różnice we wzroście różnych gatunków, układają się one w warstwy, jedna nad drugą. W ten sposób przestrzeń życiowa danego zbiorowiska zostaje lepiej wykorzystana.
 +
 +
 +Zbiorowiska roślinne stwarzają możliwość osiedlania się także takich gatunków, które nie byłyby w stanie żyć w warunkach danego siedliska. Zbiorowiska roślinne przekształcają siedlisko w swoisty sposób, częściowo już przez sam układ przestrzenny (zmiana warunków mikroklimatycznych przez samo wypełnienie roślinnością przestrzeni), częściowo zaś przez swe czynności życiowe. Dopiero w tak zmienionym środowisku może znaleźć dogodne warunki rozwoju bardzo wiele gatunków roślin, np. w lesie rośliny cieniolubne lub wymagające osłony przed nagłymi zmianami temperatury. Poza tym skład zespołów zależy od samego składu florystycznego obszaru geograficznego, ten zaś jest wynikiem nie tylko obecnie w nim istniejących warunków klimatycznych i glebowych, ale także historycznego ich rozwoju oraz działalności człowieka.
  
l/laczenie-sie-roslin-w-zbiorowiska-roslinne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)