Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:krzywe-przebiegu-kielkowania-i-wschodzenia-nasion [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Krzywe przebiegu kiełkowania i wschodzenia nasion ======
  
 +Wyniki prób można przedstawić graficznie. Najbardziej do tego przydatne są kumulatywne krzywe kiełkowania lub wschodzenia nasion. Przedstawiając obie krzywe na tym samym wykresie można uwidocznić przesunięcie w czasie wschodzenia w stosunku do kiełkowania (wzrost [[k:korzen|korzenia]]). Krzywe takie uwidaczniają czas konieczny do inicjacji wzrostu epikotyli (np. [[d:dab-quercus|dęby]]) lub wyrośnięcia hipokotyli, które wyciągają [[l:liscienie|liścienie]] ponad powierzchnię podłoża siewnego (np. [[b:buk-pospolity|buk]]). Dodatkową przyczyną tego przesunięcia w czasie jest konieczność przebicia podłoża, okrywającego [[n:nasiona|nasiona]] w trakcie próby wschodzenia. Może też, tak jak w przypadku [[c:czeresnia-ptasia|czereśni]], zachodzić potrzeba uzupełnienia wykresu o krzywą przebiegu pękania pestek, która poprzedza na wspólnym wykresie obie krzywe, wymienione powyżej.
 +
 +Kiełkowanie nasion spoczynkowych zaczyna się po wielu tygodniach przedsiewnego traktowania (12-32 tygodni, w zależności od [[g:gatunek|gatunku]]). Przebieg krzywej kiełkowania lub wschodzenia zależy od warunków cieplnych próby i od skuteczności przedsiewnego traktowania. W przypadku nasion jeszcze w znacznej części spoczynkowych krzywa kiełkowania w temperaturze 3°C wznosi się powoli, choć osiągana zdolność kiełkowania jest w końcu zazwyczaj wysoka. W temperaturze 20 lub 25°C krzywa podnosi się stromo, lecz zdolność kiełkowania jest niższa ze względu na indukcję spoczynku wtórnego w nasionach przez zmianę temperatury po zakończeniu [[p:przedsiewne-przysposabianie-nasion|przysposabiania]] na wyższą w momencie, w którym z konieczności nie wszystkie jeszcze nasiona wyszły ze stanu spoczynku. W temperaturach cyklicznie zmiennych 3~20, 3~25, 5~15°C krzywe kiełkowania wzrastają nieco wolniej niż w stałych podwyższonych temperaturach, lecz zdolność kiełkowania jest wysoka i bardzo zbliżona do osiąganej w 3°C.
 +
 +Przebieg krzywych kiełkowania dostarcza nam informacji przydatnych w programowaniu przedsiewnego traktowania nasion. Początek krzywe pozwala prawidłowo określić czas trwania przedsiewnego traktowania nasion danej partii. Jeśli trzeba np. 18 tygodni do pojawienia się pierwszych nasion kiełkujących i jeżeli za datę siewu przyjęto z góry np. datę 11 kwietnia, te przedsiewne traktowanie nasion trzeba rozpocząć 18 tygodni przed datą siewu. tj. 10 grudnia. Aż do tego dnia nasiona powinny być przechowywane.
 +
 +Opóźnienie początku przedsiewnego przysposabiania nasion pociąga za sobą również przesunięcie się w czasie okresu ustępowania spoczynku i osiągnięcie gotowości do kiełkowania. W szkółce temperatura [[g:gleba-lesna|gleby]], w okresie siewów wiosennych zbyt już wysoka, może przyczynić się do indukcji wtórnego spoczynku. Przedsiewne przysposabianie rozpoczęte zbyt wcześnie sprawia, że kiełkowanie rozpoczyna się i przebiega za rychło, przed przewidzianą datą wysiewu nasion. Korzenie przerośnięte podczas [[s:stratyfikacja-nasion|stratyfikacji]] uniemożliwiają wówczas wysiew takich nasion do gruntu.
 +
 +Wcześniej już stwierdzono, że trudność tę można przezwyciężyć dzięki metodom opracowanym w Kórniku, polegającym na zamrożeniu podłoża stratyfikacyjnego wraz z zawartymi w nim nasionami i na powstrzymaniu procesu kiełkowania. Inną możliwość stwarza wysiew nasion, których spoczynek został zlikwidowany jeszcze przed ich przechowywaniem.
 +Przebieg krzywej kiełkowania dowolnej partii nasion mało się zmienia w próbach kiełkowania przeprowadzanych po różnych okresach przechowywania. Zachowuje ona swą aktualność, dopóki żywotność nasion całego zapasu utrzymuje się na odpowiednio wysokim poziomie.
 +
 +Analizując przebieg dowolnej krzywej kiełkowania nie należy zapominać o tym, że odzwierciedla ona zjawisko o charakterze populacyjnym, i że wchodząca w rachubę [[p:populacja|populacja]] nasion jest wysoce zróżnicowana ze względu na swą genetycznie uwarunkowaną zmienność. Zróżnicowanie to znajduje swe odbicie zwłaszcza w odmienności zapotrzebowania poszczególnych nasion danej populacji na czas oddziaływania chłodu, niezbędnego dla przezwyciężenia stanu spoczynku.
 +
 +Krzywa przebiegu kiełkowania jest ważnym wskaźnikiem jakości dowolnej partii nasion, a jej znajomość przynosi wiele korzyści. Dlatego też krzywa ta powinna być włączona do zespołu wskaźników, informujących o właściwościach nasion danej partii.
k/krzywe-przebiegu-kielkowania-i-wschodzenia-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)