Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:kryteria-warunkow-pracy [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Kryteria warunków pracy**
 +
 +  - Ochrona i warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 +  - Warunki i wymagania ergonomiczne.
 +  - Inne czynniki uciążliwe lub szkodliwe.
 +
 +**Ochrona pracy** - ogół norm prawnych, środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika, jego życia i zdrowia przed czynnikami środowiska pracy, a także stworzenie mu optymalnych warunków pracy. Ochrona pracy dotyczy w szczególności: swobody przemieszczania się pracowników, równości kobiet i mężczyzn w dziedzinie pracy i zatrudnienia społecznych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw i modernizacji, stosunku pracy, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, dialogu społecznego oraz zasady informowania i konsultowania pracowników.
 +
 +**Bezpieczeństwo i higiena pracy** - ogół norm prawnych, środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, bez ryzyka wypadków przy pracy, chorób zawodowych i nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego.
 +
 +**Ergonomia** - interdyscyplinarna dziedzina, obejmująca elementy biologii, medycyny i techniki, zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn środowiska pracy do fizjologicznych i psychicznych możliwości człowieka w celu sprawnego, bezpiecznego i wydajnego wykonywania przez niego pracy.
 +Do oceny procesów technologicznych pozyskiwania drewna pod względem kryteriów warunków pracy stosuje się bardzo wiele specjalistycznych mierników i wskaźników. Dotyczą one m.in.: różnego rodzaju zabezpieczeń, usytuowania urządzeń sterowniczych, siedziska, wejścia do maszyny, poziomu hałasu i drgań, kosztu fizjologicznego i energetycznego, zanieczyszczeń powietrza i innych.
 +
 +Kryteria warunków pracy mają znaczenie przede wszystkim dla bezpośrednio zatrudnionych w procesie pracowników oraz ich pracodawców, ale pociągają za sobą również określone skutki społeczne.
 +----
 +Źródło: Praca zbiorowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
 +
  
k/kryteria-warunkow-pracy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)