Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:kryteria-srodowiskowe-ekosystemowe [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +{{ :wiki:las_001.jpg?400x300|Las}}
 +
 +**Kryteria środowiskowe (ekosystemowe)**
 +
 +Do kryteriów środowiskowych zalicza się:
 +  - Uszkodzenia i zmiany pozostającego [[d:drzewostan|drzewostanu]].
 +  - Uszkodzenia i zmiany [[g:gleba lesna|gleby]], wody i powietrza.
 +  - Uszkodzenia i zmiany dolnych warstw [[l:las|lasu]].
 +  - Zdrowie i żywotność lasu oraz bilans węgla w ekosystemie.
 +
 +Ochronie środowiska leśnego przy pozyskiwaniu drewna poświęca się coraz więcej uwagi. Badania w tym zakresie rozpoczęto stosunkowo niedawno. Ograniczają się one do wybranych warunków, uwzględniając najczęściej uszkodzenia pozostających [[d:drzewa|drzew]] i gleby, rzadziej inne zagrożenia, jak np. zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz hałas. Konieczność ochrony roślin dolnych warstw lasu przy pozyskaniu drewna podnoszona jest coraz częściej. Jednak kryterium to nie znajduje jeszcze szerokiego zastosowania w ocenie procesów technologicznych. Kryteria środowiskowe zmierzają do syntetycznej oceny zdrowia i żywotności lasu.
 +
 +**Uszkodzenia drzew** określa się najczęściej za pomocą różnego rodzaju wskaźników i mierników cząstkowych, takich jak:
 +  * udział drzew uszkodzonych w odniesieniu do wszystkich drzew pozostających w drzewostanie po zabiegu;
 +  * mierniki cech ran (wysokość na drzewie, powierzchnia, głębokość - do [[l:lyko|łyka]], do [[d:drewno|drewna]], z uszkodzeniem tkanki drzewnej).
 +
 +**Uszkodzenia gleby** ocenia się najpowszechniej za pomocą:
 +  * udziału powierzchni uszkodzeń gleby (kolein, bruzd, płatów);
 +  * głębokości uszkodzeń;
 +  * wskaźników własności fizycznych i chemicznych gleby w jej uszkodzeniach.
 +
 +Ocena procesów technologicznych pod względem większości kryteriów środowiskowych może być prowadzona bezpośrednio po wykonaniu cięć. Natomiast skutki zmian i uszkodzeń przy pozyskiwaniu drewna, które można określić po wielu latach, byłyby oceniane przy uwzględnieniu następnej grupy kryteriów.
 +----
 +Źródło: Praca zbiorowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
  
k/kryteria-srodowiskowe-ekosystemowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)