Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:kryteria-oceny-pozyskiwania-drewna-zagospodarowanie-lasu [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria zagospodarowania lasu ======
  
 +Do kryteriów zagospodarowania lasu zalicza się:
 +  - Wykonanie zasad hodowlanych.
 +  - Realizację wymagań ochrony lasu.
 +  - Spełnienie założeń urządzania lasu.
 +
 +===== Kryteria hodowli lasu =====
 +
 +Kryteria hodowli lasu obejmują ocenę spełniania wymagań odnośnie do elementów technicznych, przestrzennych i czasowych założonych [[r:rebnia|rębni]] oraz pielęgnowania lasu przez procesy technologiczne pozyskiwania drewna. Poszczególne procesy technologiczne w różnym stopniu mogą bowiem spełnić hodowlane wymagania techniczne cięć w rębniach: [[r:rebnia-zupelna-i|zupełnej]], [[r:rebnia-czesciowa-ii|częściowej]], [[r:rebnia-gniazdowa-iii|gniazdowej]], czy [[r:rebnia-przerebowa-ciagla-v|przerębowej]]. Odmienne są możliwości procesów technologicznych pod względem dotrzymania wymagań odnośnie do [[e:elementy-przestrzenne-rebni|elementów przestrzennych rębni]], takich jak wielkość i kształt powierzchni odnowieniowej (luki, małe i duże gniazda). Nie każdy proces technologiczny w tym samym stopniu może spełnić [[e:elementy-czasowe-rebni|elementy czasowe rębni]], a więc [[o:okres-odnowienia|okresy odnowienia]] (krótki, średni, długi i bardzo długi). Procesy technologiczne różnią się także pod względem spełniania wymagań pielęgnowania lasu (siedliska, biocenozy, [[d:drzewostan|drzewostanu]]), zgodnie z [[z:zasady-hodowli-lasu|zasadami hodowli]]. Przykładowym wskaźnikiem oceny może być stopień wypełnienia regulacji [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|składu gatunkowego]] w rębniach złożonych oraz selekcyjnego postępowania hodowlanego przy [[t:technologia-i-technika-pozyskiwania-i-transportu-drewna|pozyskiwaniu drewna]], obliczany jako udział pozostawionych [[d:drzewa|drzew]] szkodliwych w odniesieniu do wszystkich drzew pozostających po zabiegu.
 +
 +===== Kryteria ochrony lasu =====
 +
 +Kryteria ochrony lasu zawierają ocenę procesów technologicznych pozyskiwania drewna pod względem realizacji wymagań ochrony lasu przy prowadzeniu cięć, np. odnośnie do terminu i czasu wykonania zabiegu oraz usunięcia zagrożeń, co ma szczególne znaczenie w cięciach sanitarnych oraz w sytuacjach klęskowych. Miernikiem oceny może być określony czas wykonania pozyskiwania drewna w danym drzewostanie, stosownie do wymagań ochrony lasu, w celu zapobieżenia gradacji, deprecjacji [[d:drewno|drewna]] itp. Z tego punktu widzenia, proces technologiczny z użyciem wysokowydajnych maszyn gwarantuje krótszy czas pozyskiwania drewna niż proces na niższym poziomie technicznym. Możliwości rozmieszczenia dużej liczby drwali wyposażonych w pilarki są bowiem ograniczone przepisami bezpieczeństwa pracy.
 +
 +===== Kryteria urządzania lasu =====
 +
 +Kryteria urządzania lasu obejmują ocenę procesów technologicznych pozyskiwania drewna pod względem stopnia spełnienia założeń i wymagań, wynikających z urządzania lasu, np. odnośnie do rozmiaru cięć, dostosowania procesów technologicznych do warunków drzewostanowych i terenowych. Wskaźnikiem oceny jest m.in. rozmiar pozyskania z jednostki powierzchni drzewostanu, w porównaniu z założonym przez urządzanie lasu. Dla przykładu, zastosowanie procesu technologicznego wymagającego założenia szlaków operacyjnych w małych odstępach może pociągać za sobą zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna.
 +
 +Założenia i wymagania hodowli, ochrony i urządzania lasu są uwzględniane zwykle na etapie projektowania procesów technologicznych. Spełnienie przedstawionych kryteriów zagospodarowania lasu należałoby ocenić także po wykonaniu pozyskiwania drewna, przez porównanie założeń i wymagań z ich praktyczną realizacją.
 +----
 +Źródło: Praca zbiorowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
k/kryteria-oceny-pozyskiwania-drewna-zagospodarowanie-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)