Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:krainie-viii [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 + **Kraina Karpacka (VIII).**
  
 +Kraina Karpacka zajmuje południowo-wschodnią część kraju. Wypełnia ją masyw górski Karpat wraz z Pogórzem Karpackim. Lesistość krainy bardzo wysoka - 41,4%.
 +
 +Klimat Krainy Karpackiej ma charakter klimatu górskiego, zróżnicowanego w zależności od wysokości i ukształtowania terenu. Roczna suma opadów wynosi dla piętra regla dolnego około 900 mm. W reglu górnym ilość opadów jest jeszcze wyższa - do 1500 mm. Liczba dni z pokrywą śnieżną rośnie z wysokością i waha się od 60 w niższych położeniach do 200 dni w najwyższych. Okres wegetacyjny w reglu dolnym trwa przeciętnie 175 dni (w dolnej strefie do 200 dni), natomiast w reglu górnym - przeciętnie 120 dni. Okres wegetacyjny wyraźnie skraca się w miarę przesuwania się od podnóży gór do górnej granicy lasu.
 +
 +Gleby w górach powstają w wyniku wietrzenia różnych skał. W najwyższych partiach gór spotyka się gleby pierwotne, o nie wykształconym profilu glebowym. W niższych położeniach mogą występować gleby bielicowe i brunatne, a na utworach wapiennych rędziny. W dolinach bezodpływowych spotyka się również torfowiska.
 +
 +W Krainie Karpackiej występują wszystkie podgórskie i górskie typy siedliskowe lasu oraz fragmentarycznie typy nizinne. Rozmieszczenie typów siedliskowych lasu i określonych drzewostanów zależy od położenia nad poziomem morza i jest zgodne z występowaniem w górach stref roślinnych. Występowanie poszczególnych stref przypada na różnych wysokościach w Bieszczadach i Tatrach.
 +
 +Najpospolitszy w Krainie Karpackiej jest las górski, zajmujący 54,9%, następnie las wyżynny -25,8%, las mieszany górski - 11,4%.
 +
 +Kraina Karpacka charakteryzuje się gromadnym występowaniem jodły i buka w terenach górskich, czyli drzewostanami jodłowymi i bukowymi na siedliskach żyznych, podczas gdy uboższe siedliska lub tereny położone wyżej zajmują drzewostany świerkowe. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: jodła - 25%, buk - 25,3%, świerk - 21,7%, sosna - 17%. Na pogórzu jako gatunek główny spotyka się miejscami dąb.
 +
 +Potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka (10 m3/ha rocznie), najwyższa w kraju. Zasobność drzewostanów wysoka (200 m3/ha), lecz duży udział lasów niepaństwowych powoduje, że jest ona niższa, niż to wynika z potencjalnej produkcyjności siedlisk.
 +
 +W Krainie Karpackiej wyróżniono 9 dzielnic przyrodniczo-leśnych:
 +
 +1. **Dzielnica Beskidu Śląskiego i Małego** - lesistość dzielnicy bardzo wysoka; potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka, lecz nieco wyższa niż przeciętnie w krainie; zasobność drzewostanów bardzo wysoka, wyższa niż przeciętnie w krainie.
 +
 +2. **Dzielnica Pogórza Środkowobeskidzkiego** - lesistość dzielnicy przeciętna, jedynie w mezoregionie Pogórza Przemyskiego bardzo wysoka; potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka, najwyższa w krainie; zasobność drzewostanów poniżej przeciętnej w krainie.
 +
 +3. **Dzielnica Bieszczadów** - lesistość dzielnicy bardzo wysoka; potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka, lecz nieco niższa niż przeciętnie w krainie; zasobność drzewostanów nieco poniżej przeciętnej w krainie. Obejmuje Bieszczady z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.
 +
 +4. **Dzielnica Beskidu Żywieckiego** – lesistość dzielnicy bardzo wysoka; potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka, lecz nieco niższa niż przeciętnie w kraju; zasobność drzewostanów najwyższa w kraju. Dzielnica obejmuje Bieszczady z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Babia Góra wraz z drzewostanami tworzy Babiogórski Park Narodowy.
 +
 +5. **Dzielnica Beskidu Makowskiego i Wyspowego** - lesistość dzielnicy wysoka; potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka, przy czym nieco niższa niż przeciętnie w krainie; zasobność drzewostanów poniżej przeciętnej w krainie.
 +
 +6. **Dzielnica Gorców i Beskidu Sądeckiego** - lesistość dzielnicy bardzo wysoka; potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka, lecz nieco niższa niż przeciętna w krainie; zasobność drzewostanów wyższa niż przeciętna w krainie. Na terenie tej dzielnicy położony jest Pieniński i Gorczański Park Narodowy.
 +
 +7. **Dzielnica Beskidu Niskiego** - lesistość dzielnicy bardzo wysoka; potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka, zbliżona do przeciętnej w krainie; zasobność drzewostanów najniższa w krainie. Na terenie tej dzielnicy znajduje się Magurski Park Narodowy.
 +
 +8. **Dzielnica Podhala** - lesistość dzielnicy bardzo niska; potencjalna produkcyjność siedlisk bardzo wysoka, ale znacznie niższa niż przeciętna w krainie; zasobność drzewostanów równa przeciętnej w krainie.
 +
 +9. **Dzielnica Tatr** - lesistość dzielnicy bardzo wysoka, najwyższa w kraju; potencjalna produkcyjność siedlisk stosunkowo wysoka, ale najniższa w krainie; zasobność drzewostanów wyższa od przeciętnej w krainie. Na terenie tej dzielnicy znajduje się Tatrzański Park Narodowy. 
k/krainie-viii.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)