Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:kraina-wielkopolsko-pomorska-iii [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III) ======
  
 + 
 +Kraina  Wielkopolsko-Pomorska zajmuje zachodnią i środkową część Niżu Polskiego. Lesistość krainy jest nieco wyższa niż przeciętna w kraju  - 30,3%.
 +
 +Klimat krainy należy do klimatu Wielkich Dolin i jest jednolity na całym jej obszarze. W miarę posuwania się na wschód wzrastają cechy klimatu kontynentalnego. Pod względem ilości opadów kraina należy do najuboższych w kraju. Opady wynoszą od około 500 do 600 mm rocznie. Pokrywa śnieżna trwa w zachodniej i południowej części krainy 40-50 dni, na większości obszaru 50-60 dni, a tylko w części północno-wschodniej 60-90 dni. Zima trwa od 70 do 80 dni na zachodzie krainy, do około 90-100 dni na wschodzie krainy i około 110 dni na północno-wschodnich jej krańcach. Długość trwania okresu wegetacyjnego wynosi około 210 dni. Klimat tej krainy jest więc względnie łagodny i ciepły, na północnym wschodzie nieco surowszy, ku wschodowi ulegający nieznacznej kontynentalizacji, przy tym ogólnie niezbyt wilgotny, a w części  środkowej i wschodniej krainy należy do najbardziej suchych w Polsce.
 +
 +Cała kraina, z wyjątkiem południowych obrzeży, leży w zasięgu ostatniego zlodowacenia. [[g:gleba-lesna|Gleby]] są więc również w większości pochodzenia lodowcowego. Przeważają gleby piaszczyste; często występują gliny, zwłaszcza na rozmytych wzniesieniach morenowych. W dolinach występują gleby podmokłe i zabagnione.
 +
 +W Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej występuje pełny układ [[t:typy-siedliskowe-lasu-terenów-nizinnych|nizinnych typów siedliskowych lasu]]. Zdecydowana większość siedlisk tej krainy ma charakter [[b:bory|borów]], które zajmują około 63% powierzchni leśnej, co stanowi największy udział wśród wszystkich [[k:kraina-przyrodniczo-leśna|krain przyrodniczo-leśnych]]. Rozmieszczenie typów siedlisk w [[d:dzielnica-przyrodniczo-leśna|dzielnicach]] jest wyraźnie nierównomierne. Najczęściej występuje [[b:bór-świeży-Bśw|bór świeży]] - 53,2%, [[b:bór-mieszany-świeży-BMśw|bór mieszany świeży]] -19,4%, [[b:bór-suchy-Bs|bór suchy]] - 8,4%, [[l:las-mieszany-świeży-LMśw|las mieszany świeży]] - 7,7%. Bór suchy wykazuje tu największy udział wśród wszystkich krain. Obejmuje duże pola sandrów lub piasków rzecznych i wydm w Borach Tucholskich, Borach Nadnoteckich. 
 +
 +Kraina Wielkopolsko-Pomorska obejmuje tereny rozproszonego występowania [[b:buk-pospolity|buka]], czyli na żyznych siedliskach spotykane są zarówno drzewostany bukowe jak i dębowe. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są tu: [[s:sosna-zwyczajna|sosna]] - 87,3%, oba [[d:dab-quercus|dęby]] -4%, [[o:olsza-alnus|olsza]] - 3%, buk - 0,8%. Tworzą one wraz z [[g:gatunek-domieszkowy|gatunkami domieszkowymi]] [[d:drzewostan|drzewostany]] o rozmaitym składzie i udziale w poszczególnych typach siedliskowych lasu. Lasy charakteryzują się najwyższym udziałem drzewostanów sosnowych i małym udziałem drzewostanów dębowych.
 +Potencjalna produkcyjność siedlisk niska, najniższa w kraju - 5,30 m3/ha rocznie. Zasobność drzewostanów niższa niż przeciętna w kraju -136,1 m3ha.
 +
 +Kraina Wielkopolsko-Pomorska dzieli się na 9 dzielnic przyrodniczo-leśnych:
 +
 +  - **Dzielnica  Borów Tucholskich** - lesistość dzielnicy wysoka, najwyższa w krainie - 54,1 %; potencjalna produkcyjność siedlisk i zasobność drzewostanów bardzo niskie. Bory Tucholskie położone są na rozległych polach sandrowych. Prócz sosny, która jest [[g:gatunek|gatunkiem]] dominującym, bardzo często wśród gatunków domieszkowych o charakterze biocenotycznym spotyka się [[b:brzoza-betula| brzozę]], [[j:jarzab-pospolity|jarzębinę]] i [[p:podszyt-lesny|podszytowy]] dąb. W 1996 r. utworzono Park Narodowy Bory Tucholskie.
 +  - **Dzielnica Pojezierza Krajeńskiego** - lesistość mezoregionu Równiny Wałeckiej wysoka, natomiast pozostałych przeciętna; potencjalna produkcyjność siedlisk niska,  zbliżona do przeciętnej w krainie.
 +  - **Dzielnica Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego** - lesistość niska za wyjątkiem Wysoczyzny Świeckiej, w której jest zbliżona do przeciętnej w krainie; potencjalna produkcyjność siedlisk niska, zbliżona do przeciętnej w krainie. Tereny wybitnie morenowe, na których występują drzewostany sosnowe z domieszką dębu, [[l:lipa-tilia|lipy]] i sporadycznie buka.
 +  - **Dzielnica Kotliny Gorzowskiej** - lesistość dzielnicy wysoka; potencjalna produkcyjność siedlisk niska, niższa niż przeciętnie w krainie; zasobność drzewostanów również niska i zbliżona do średniej w krainie. Gleby w tej dzielnicy są bardzo ubogie i suche. Występują tu drzewostany sosnowe (ponad 90%). W latach 1922-24 i wcześniej gradacje strzygoni choinówki wielokrotnie niszczyły drzewostany Puszczy Noteckiej, co silnie wpłynęło na degradację siedlisk.
 +  - **Dzielnica Kotliny Toruńsko-Płockiej** - lesistość wysoka, wyższa niż przeciętnie w krainie; potencjalna produkcyjność siedlisk i zasobność drzewostanów niska.
 +  - **Dzielnica Pojezierza Lubuskiego** - lesistość dzielnicy wysoka, potencjalna produkcyjność siedlisk niska, zasobność drzewostanów najniższa w krainie.
 +  - **Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej** -lesistość niska z wyjątkiem mezoregionu Pojezierza Wielkopolskiego, w którym zbliża się do średniej w krainie, potencjalna produkcyjność siedlisk średnia, zasobność drzewostanów zbliżona do średniej w kraju. Cały teren dzielnicy ma charakter nizinny. Jest to obszar wybitnie rolniczy, o małej lesistości. Dominują tu lite drzewostany sosnowe. Na terenie tej dzielnicy położony jest Wielkopolski Park Narodowy.
 +  - **Dzielnica Krotoszyńska** - lesistość bardzo niska, potencjalna produkcyjność siedlisk i zasobność drzewostanów średnie. Gleby są tu bardzo żyzne. Głównym typem siedliskowym w tej dzielnicy jest las świeży, na którym panującym gatunkiem w drzewostanach jest dąb.
 +  - **Dzielnica Kotliny Żmigrodzko-Grabowskiej** -lesistość średnia, nieco wyższa niż przeciętnie w krainie; potencjalna produkcyjność siedlisk i zasobność drzewostanów ogólnie niskie, są jednak nieco wyższe niż przeciętne w krainie.
k/kraina-wielkopolsko-pomorska-iii.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)