Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:kraina-sudecka-vii [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Kraina Sudecka (VII) ======
 + 
  
 +[[k:kraina-przyrodniczo-leśna|Kraina]] Sudecka zajmuje stosunkowo niewielki obszar w południowo-zachodniej części  Polski,  ograniczony od  południa grzbietami gór, wzdłuż których przebiega granica państwa, a od północy Przedgórzem Sudeckim.
 +Lesistość krainy wysoka - 38%.
 +
 +Klimat Krainy Sudeckiej ma charakter klimatu górskiego, zróżnicowanego w zależności od wysokości i ukształtowania terenu. W Sudetach ilość opadów rośnie z wysokością (przeciętnie 60-70 mm na 100 m wzniesienia). Roczna suma opadów wynosi dla piętra regla dolnego około 900 mm. W reglu górnym ilość opadów jest jeszcze wyższa - do 1500 mm. Ponad połowa opadów przypada na okres wegetacyjny (od maja do września włącznie). Liczba dni z pokrywą śnieżną rośnie z wysokością i waha się od 60 w niższych położeniach do 200 dni w najwyższych. Okres wegetacyjny w reglu dolnym trwa przeciętnie 175 dni, natomiast w reglu górnym - przeciętnie 120 dni. Okres wegetacyjny wyraźnie skraca się w miarę przesuwania się od podnóży gór do górnej granicy [[l:las|lasu]].
 +
 +Sudety należą do gór bardzo starych, chociaż ich ostateczne uformowanie nastąpiło dopiero w trzeciorzędzie. [[g:gleba-lesna|Gleby]] są typowo górskie, szkieletowe, o różnej głębokości i na ogół wilgotne, a w miejscach bezodpływowych podmokłe i zabagnione.
 +
 +W Sudetach występuje pełna siatka [[t:typy-siedliskowe-lasu-terenów-górskich|górskich typów siedliskowych lasu]]. Duże zróżnicowanie wysokościowe oraz rzeźby terenu wpłynęło na nierównomierne rozmieszczenie typów lasu. Wśród [[t:typ-siedliskowy-lasu|siedlisk]] występujących w tej krainie dominuje [[b:bory-mieszane-górskie|bór mieszany górski]] - 32,1%, [[l:las-mieszany-górski-swiezy-LMGsw|las mieszany górski]] -25,9%, [[l:las-mieszany-wyżynny-LMwyż|las mieszany wyżynny]] - 16,2%.
 +Krainę Sudecką charakteryzuje gromadne występowanie [[s:swierk-pospolity|świerka]] na terenach górskich, jako najliczniejszego [[g:gatunek|gatunku]] (71,6%), zajmującego nie tylko tereny wyżej położone i uboższe siedliska, ale także siedliska żyzne, gdzie przed laty został [[s:sztuczne-odnowienie-lasu|sztucznie]] wprowadzony. Obok [[d:drzewostan|drzewostanów]] świerkowych występują jeszcze drzewostany [[d:dab-quercus|dębowe]] (8,7%), [[b:buk-pospolity|bukowe]] (4,9%) i sporadycznie [[j:jodla-pospolita|jodłowe]] (0,3%).
 +
 +Potencjalna produkcyjność siedlisk wysoka - 8,55 m3/ha rocznie. Zasobność drzewostanów wysoka - 218,5 m3/ha, najwyższa w kraju.
 +
 +W Krainie Sudeckiej wyróżniono 3 dzielnice przyrodniczo-leśne:
 +
 +  - **Dzielnica Sudetów Zachodnich** - lesistość dzielnicy zróżnicowana, od bardzo niskiej w [[m:mezoregion-przyrodniczo-leśny|mezoregionie]] Pogórza Zachodnioizerskiego do bardzo wysokiej w mezoregionie Gór Izerskich i Karkonoszy; potencjalna produkcyjność siedlisk i zasobność drzewostanów wysoka, nieco niższa niż przeciętnie w krainie. Na terenie tej dzielnicy znajduje się Karkonoski Park Narodowy.
 +  - **Dzielnica Sudetów Środkowych** - lesistość dzielnicy zróżnicowana, od niskiej w mezoregionie Kotliny Kłodzkiej do bardzo wysokiej w mezoregionie Gór Stołowych i Bystrzyckich; potencjalna produkcyjność siedlisk wysoka, najwyższa w krainie; zasobność drzewostanów wysoka, nieco niższa niż przeciętnie w krainie. Na terenie dzielnicy położony jest Park Narodowy Gór Stołowych.
 +  - **Dzielnica Sudetów Wschodnich** - lesistość dzielnicy bardzo wysoka, wyższa niż przeciętnie w krainie; potencjalna produkcyjność siedlisk wysoka, nieco niższa niż przeciętnie w krainie; zasobność drzewostanów najwyższa w krainie.
k/kraina-sudecka-vii.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)