Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:korowanie-drewna [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Korowanie drewna ======
 +
 +{{ :k:korowanie_drewna.jpg?nolink&300|}}
 +
 +Wyróżnia się u nas korowanie na czerwono, na biało, struganie, korowanie pasami i srokaczenie. 
 +
 +Przy __korowaniu na czerwono__ usuwa się z [[d:drewno|drewna]] korowinę z pozostawieniem [[l:lyko|łyka]], __na biało__ - usuwa się większą część łyka, __struganie__ polega na zestruganiu całości łyka, często łącznie z zewnętrznym [[s:sloje-roczne|słojem drewna]]. __Korowanie pasowe__ i __srokaczenie__ jest częściowym zdjęciem korowiny pasami lub przez miejscowe nacinanie siekierą. Obecnie stosowane jest korowanie na czerwono (np. drewna kopalniakowego w [[k:korowarka|korowarkach]] VK-16), na biało (drewna stosowego w korowarkach bębnowych) i struganie ręczne słupów teleenergetycznych.
 +
 +W zasadzie ręczne korowanie drewna w leśnictwie nie ma obecnie praktycznego znaczenia. Ogranicza się ono do korowania małej ilości drewna stosowego, słupów teleenergetycznych i pułapek. Czynność tę wykonuje się za pomocą korowników (korowaczek) łopatkowych, ośników klamrowych i strzemiączkowych. Korując drewno ręcznie na stoku należy go zabezpieczyć przed obsunięciem; przy korowaniu robotnik musi stać od strony stoku. Drewno stosowe może być korowane ręcznie tylko na stojaku.
 +
 +Obecnie korowanie drewna wykonywane jest prawie wyłącznie maszynowo. W Lasach Państwowych w największej ilości koruje się drewno kopalniakowe na składnicach spedycyjno-manipulacyjnych za pomocą korowarek przejezdnych VK-16. Na niektórych naszych składnicach pracują linie półautomatyczne obróbki drewna średniowymiarowego, do których włączone są korowarki, a nawet obtaczarki. Korowanie papierówki przejmują zakłady celulozowo-papiernicze stosując korowarki bębnowe korujące drewno lepiej, szybciej i taniej niż przy korowaniu ręcznym czy za pomocą mechanicznych korowarek nożowych.
 +
 +{{ :k:korowanie_drewna_2.jpg?nolink&300|}}
 +
 +Przy korowaniu drewna za pomocą stosowanych w leśnictwie korowarek mechanicznych pracuje zespół, którego wszyscy członkowie w zasadzie powinni mieć uprawnienia operatora lub przynajmniej powinni umieć wyłączyć napęd korowarki. W czasie pracy korowarki muszą mieć wszystkie zabezpieczenia i osłony założone w sposób zgodny z przepisami. Całość urządzenia musi być zabezpieczona przed nieprzewidzianym posuwem i przed uruchomieniem przez niepowołane osoby.
 +Mygły drewna układa się w sposób uniemożliwiający obsuwanie się dłużyc. Układanie mygły przebiega zawsze w kierunku przeciwnym późniejszemu jej rozbieraniu. Przy rozbieraniu mygły nie wolno na nią wchodzić, a drewno przybliża się (podsuwa) za pomocą haka.
 +
 +Podczas pracy w zasięgu korowarki (powierzchnia z mygłą drewna nieokorowanego i korowanego, korowarką i urządzeniami podawczymi) może przebywać wyłącznie obsługa. Duży stopień ryzyka przy pracy wpływa na to, że korować można tylko przy dobrym oświetleniu i dobrych warunkach atmosferycznych (nie wolno pracować przy silnym wietrze, deszczu, śnieżycy, dużym mrozie).
 +Powstałe w czasie korowania na składnicach i w zakładach przemysłowych duże ilości [[k:kora|kory]] po jej [[k:komposty-korowe|skompostowaniu]] lub tylko rozdrobnieniu są obecnie chętnie wykorzystywane jako materiał nawozowy w [[s:szkolka-lesna|szkółkarstwie]] i w ogrodnictwie. Sprzedaż kory może być więc dodatkowym źródłem dochodów dla przedsiębiorstwa, uzasadniającym koncentrowanie drewna do korowania na składnicach.
 +Stosowane w naszym leśnictwie przejezdne korowarki umożliwiają ich stosowanie w lesie, przez co można by uniknąć wywożenia części arbomasy poza ekosystem. Opłacalność takiej operacji wymagałaby jednak skoncentrowania w jednym miejscu kilkuset metrów sześciennych drewna, a więc utworzenia nowych, małych, słabo uzbrojonych i mało rentownych [[s:skladnice-drewna|składnic leśnych]].
 +
 +----
 +Źródło: Laurow Z. "Pozyskiwanie drewna" Warszawa 1999
 +
  
k/korowanie-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)