Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:kontynentalny-bor-mieszany [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Kontynentalny bór mieszany ======
 +
 +**Kontynentalny bór mieszany** — //Querco roboris-Pinetum// J. MAT. 1981
 +
 +
 +W [[d:drzewostan|drzewostanie]] współpanują [[s:sosna-pinus|sosna]] i obydwa [[d:dab-quercus|dęby]], z przewagą [[d:dab-szypulkowy|dębu szypułkowego]]. W domieszce występują: [[b:brzoza-brodawkowata|brzoza brodawkowata]], [[t:topola-osika|osika]], rzadziej [[s:swierk-picea|świerk]] i [[m:modrzew-larix|modrzew]]. 
 +
 +Warstwa [[k:krzewy|krzewów]] obficie rozwinięta, złożona głównie z [[l:leszczyna-pospolita|leszczyny]] (//Corylus avellana//), [[k:kruszyna-pospolita|kruszyny]] (//Frangula alnus//), [[j:jarząb-pospolity|jarzębiny]] (//Sorbus aucuparia//), [[j:jalowiec-pospolity|jałowca]] (Juniperus communis) i z podrostów [[g:gatunek|gatunków]] drzewiastych. 
 +
 +
 +Orlica pospolita (//Pteridium aquilinurri//) często tworzy górną warstwę [[r:runo-lesne|runa]], w którym przeważają elementy borowe, jak: [[b:borówka-czarna|borówka czarna]] (//Vaccinium myrtillus//) i [[b:borowka-brusznica|brusznica]] (//V. vitis-idaea//), nawłoć pospolita (//Solidago virga aurea//), siódmaczek leśny (//Trientalis europaea//), [[w:wrzos-pospolity|wrzos pospolity]] (//Calluna vulgaris//), pszeniec zwyczajny (//Melampyrum pratense//) i trawy — kostrzewa owcza (//Festuca ovina//), trzcinnik leśny (//Calamagrostis arundinacea//), śmiałek pogięty (//Deschampsia flexuosa//). Z mchów występują takie gatunki, jak: rokietnik pospolity (//Entodon schreberi//), widłoząb miotłowy (//Dicranum scoparium//), widłoząb falisty (//D. rugosum = D. undulatum//), gajnik lśniący (//Hylocomium splendens//) i płonnik strojny (//Polytrichum attenuatum//).
 +
 +
 +
 +Do //Querco-Pinetum// przechodzi grupa gatunków z klasy //Querco-Fagetea//, o szerszej amplitudzie ekologicznej, jak: fiołek leśny (//Viola reichenbachiana//), prosownica rozpierzchła (//Milium effusum//), turzyca palczasta (//Carex digitata//), perłówka zwisła (//Melica nutans//), zawilec gajowy (//Anemone nemorosa//). Często spotyka się konwalię majową (//Convallaria majalis//), majownik dwulistny (//Majanthemum bifolium//), szczawik zajęczy (//Oxalis acetosella//) malinę kamionkę (//Rubus saxatilis//), poziomkę pospolitą (//Fragaria vesca//), przetacznik leśny (//Veronica officinalis//), jastrzębiec Lachenala (//Hieracium lachenalii//).
 +
 +
 +Zespół ten, chociaż nie ma własnych gatunków charakterystycznych, wyróżnia się od innych swoistym składem florystycznym. Występuje na niżu w środkowej i wschodniej Polsce na słabo zbielicowanych, mezotroficznych glebach gliniasto-piaszczystych.
  
k/kontynentalny-bor-mieszany.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)