Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:kolejka-linowa [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Kolejka linowa ======
 + 
  
 +{{ :k:kolejki_3_.jpg?320x194|Schemat kolejki linowej}}
 +
 +Przeznaczeniem kolejek linowych jest zrywka drewna z miejsc trudno dostępnych dla innych środków zrywkowych, a więc stoków o dużym nachyleniu, terenów podmokłych, rozpadlin i wąwozów. 
 +
 +Do zalet należy zaliczyć także zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz wyrządzanie stosunkowo niedużych szkód w środowisku leśnym. Podstawową wadą jest niestety wysoki koszt jednostkowy [[p:pozyskiwanie-drewna|pozyskiwania drewna]] w porównaniu z systemami zrywki naziemnej. Trzeba jednak zaznaczyć, że niekiedy pozyskanie jest możliwe wyłącznie dzięki zastosowaniu kolejki linowej.
 +
 +Typowa kolejka linowa składa się z masztu i zespołu wciągarek, zamontowanych na przyczepie, podwoziu samochodu ciężarowego lub zawieszanych na odpowiednio przygotowanym ciągniku rolniczym. Źródłem napędu jest własny silnik lub silnik maszyny bazowej.
 +Kolejki linowe mogą być stosowane w różnych kategoriach cięć, umożliwiają zrywkę wleczoną, półpodwieszoną lub podwieszoną. Za ich pomocą można zrywać zarówno całe drzewa jak i wyrobione sortymenty.
 +
 +Są rozpowszechnione w Austrii, Czechach, Norwegii, Szwajcarii a także krajach Ameryki Północnej - Kanadzie i USA. W warunkach alpejskich kolejki linowe często są stosowane w procesie technologicznym pozyskiwania drewna w połączeniu z [[p:procesor|procesorem]]. 
 +
 +Organizacja prac wygląda wówczas następująco: [[d:drzewa|drzewa]] są ścinane [[p:pilarka-lancuchowa|pilarką]] i zrywane za pomocą kolejki do drogi wywozowej, gdzie przebiega ich okrzesanie i przerzynka procesorem.
 +
 +W Polsce zrywka drewna za pomocą kolejek linowych nie jest jeszcze popularna. W latach osiemdziesiątych na terenie ówczesnych OZLP Szczecin i Krosno użytkowano austriacką kolejkę KSK-16 zamontowaną na podwoziu samochodu ciężarowego Steyr. Umożliwiała ona zrywkę ładunków o masie do 2500 kg z odległości 500-800 m. Kolejkę obsługiwały cztery osoby.
 +Obecnie są użytkowane trzy kolejki linowe - dwa egzemplarze Larix 550 oraz Larix Kombi - wszystkie produkcji czeskiej.
 +
 +__Larix Kombi__ jest prostą kolejką linową montowaną na ciągniku rolniczym. Składa się z wciągarki dwubębnowej, krótkiego masztu, podpór i zasobnika na linę montowanego z przodu ciągnika. Możliwe są dwa systemy pracy: z liną pociągową i zwrotną oraz z liną nośną i pociągową. Sterowanie kolejką może odbywać się drogą radiową lub za pomocą przewodu. Kolejka wymaga agregowania z ciągnikami rolniczymi o mocy 50-75 kW.
 +
 +{{ :k:lkh_2.jpg?440x280|Kolejka linowa}}
 +1. Dane techniczne kolejki linowej Larix Kombi 
 +   * Liny 
 +      * pociągowa i powrotna  - 2x220 m ∅11,2 mm 
 +      * zrywkowa - 2x50 m ∅11,2 mm 
 +   * Prędkość nawijania lin - 0,65-1,72 m/s
 +   * Siła uciągu  - 37 kN 
 +   * Masa   - 1120 kg 
 +   * Zasięg  - 220 m 
 +   * Wysokość masztu  - 2,30 +1,0 m 
 +   * Liczba osób obsługi     - 2
 +
 +__Larix 550__ jest kolejką linową o bardziej złożonej konstrukcji, przeznaczoną do zrywki drewna w górę dół i w dół stoku. Źródło napędu stanowi silnik [[c:ciagnik-rolniczy|ciągnika rolniczego]], na którym kolejka jest zamontowana. System składa się z czterech lin: nośnej, obiegowej, zrywkowej i pomocniczej. Sterowanie kolejką odbywa się drogą radiową.
 +
 +{{ :k:lkh_1.jpg?440x280|Kolejka linowa}}
 +
 +2. Dane techniczne kolejki linowej Larix 550 
 +   * Liny 
 +     * nośna  -  550m/∅016 mm
 +     * obiegowa  - 1425 m/∅011,2 mm
 +     * pomocnicza  - 1000 m/∅05 mm
 +     * zrywkowa  -  180 m/∅011,2 mm
 +   * Wysokość masztu w położeniu roboczym - 6,4 m 
 +   * Nośność  -  2t 
 +   * Zasięg  -  550m
 +   * Zasięg boczny - 50 m 
 +   * Masa:
 +     * zasobniki linowe - 1100 kg 
 +     * maszt z wciągarkami - 2500 kg 
 +   * Liczba osób obsługi - 2
 +
 +----
 +Źródło: Praca zbiorowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
k/kolejka-linowa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)