Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:klasyfikacja-surowca-drzewnego [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Klasyfikacja surowca drzewnego ======
  
 +Do roku 1993 obowiązywała w Polsce klasyfikacja przeznaczeniowa surowca drzewnego. 1 lipca 1993 roku wprowadzono system sortowania [[d:drewno|drewna]] i jego klasyfikacji tzw. KJW w oparciu o podstawowe cechy charakteryzujące surowiec tj. jakość i wymiary. Przy konstrukcji systemu miano na uwadze strukturę i jakość polskich [[d:drzewostan|drzewostanów]], stosowane technologie pozyskania i transportu drewna, a także uproszczenie norm przy uwzględnieniu zaleceń Rady EWG z 1968 roku, przepisy prawne oraz zasady obowiązujące wówczas w Unii Europejskiej.
 +Projekty Polskich Norm opracowywane były w początkach lat 90-tych w taki sposób, aby możliwie największa liczba parametrów normy została zharmonizowana z normami międzynarodowymi ISO jak również z narodowymi normami Niemiec DIN, które w zasadzie od wielu lat były opracowywane w harmonii z normami międzynarodowymi. Norm europejskich w dziedzinie surowca drzewnego jeszcze wówczas nie było.
 +
 +W związku z powyższym znacznie ograniczono liczbę stosowanych norm. Oprócz trzech norm ogólnych terminologicznych dotyczących [[w:wady-drewna|wad drewna]], podziału i symboli oraz pomiaru, obliczania miąższości i cechowania powstały cztery normy tj.:
 +  * **PN-92/D-95017** Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste,
 +  * **PN-92/D-95008** Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste,
 +  * **PN-91/D-95018** Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe,
 +  * **PN-90/D-95019** Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe.
 +Oprócz wyżej wymienionych pozostała jedynie do stosowania:
 +  * **PN-91/D-95009** Zrębki leśne, ponieważ z dniem 31 grudnia 1997 roku unieważniono wszystkie normy branżowe.
 +Polskie Normy dla surowca drzewnego od 1999 roku używane są na zasadzie dobrowolności, tak jak ma to miejsce w Unii Europejskiej. 
 +
 +Dobrowolność działania oznacza:
 +  * możliwość udziału w negocjacjach zainteresowanych stron,
 +  * jawność,
 +  * gwarantowaną, prawidłową współpracę z innymi partnerami.
 +
 +Normy zatwierdzane są na zasadzie konsensusu, co oznacza, że nie musi być jednomyślności przy uzgadnianiu projektu normy, wystarczy 2/3 głosów członków Komisji, akceptujących normę.
 +
 +Obowiązująca klasyfikacja dzieli surowiec drzewny na dwie kategorie grubości tj. __grubiznę__, dzielącą się z kolei na:   
 +  * [[d:drewno-wielkowymiarowe-W|drewno wielkowymiarowe (W)]] 
 +  * [[d:drewno-średniowymiarowe-S|drewno średniowymiarowe (S)]], 
 +oraz __drobnicę__ tj. [[d:drewno-małowymiarowe-M|drewno małowymiarowe (M)]].
 +
 +----
 +Źródło: Praca zbiorowa "Poradnik użytkowania lasu" Warszawa 2000
k/klasyfikacja-surowca-drzewnego.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)