Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:klasyfikacja-frakcji-granulometrycznych-utworow-glebowych [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Klasyfikacja frakcji granulometrycznych utworów glebowych ======
 +
 +
 +Wskutek chemicznego i fizycznego wietrzenia [[s:skaly-macierzyste-gleb|skała macierzysta]] ulega fragmentacji i rozdrobnieniu. W ostatecznym efekcie mineralna część [[g:gleba-lesna|gleby]] składa się z fragmentów skały macierzystej o bardzo różnej wielkości. Ogólnie wyróżnia się w glebie cząstki szkieletowe o średnicy ponad 1 mm oraz cząstki ziemiste poniżej 1 mm. 
 +
 +Klasyfikacja frakcji granulometrycznych utworów glebowych według przedziału średnic przedstawia się następująco:
 +
 +
 +  * **części szkieletowe**
 +
 +- kamienie powyżej 20 mm
 +
 +
 +- żwir 20 - 1 mm 
 +
 +  * **części ziemiste**
 +
 +
 +
 +- piasek gruby 1-0,50 mm
 +
 +
 +- piasek średni 0,50-0,25 mm
 +
 +
 +- piasek drobny 0,25-0,10 mm
 +
 +
 +- pył gruby 0,10-0,05 mm
 +
 +
 +- pył drobny 0,05-0,02 mm
 +
 +
 +- ił pyłowy gruby 0,02-0,006 mm
 +
 +
 +- ił pyłowy drobny 0,006-0,002 mm
 +
 +
 +- ił koloidalny poniżej 0,002 mm.
 +
 +
 +Szkielet stanowi mało czynną część gleby. Spełnia on rolę materiału zapasowego, z którego pod wpływem wietrzenia powstają części drobniejsze. Duża zawartość części szkieletowych w glebach (głównie lekkich) powoduje ich przepuszczalność i przewiewność. W konsekwencji nie są one w stanie utrzymać wilgoci i głęboko przesychają. Piasek gruby i średni wpływa rozluźniające na spoistość gleb, lecz zbyt duża jego ilość zwiększa przepuszczalność i przewiewność. Piasek drobny polepsza właściwości wodne gleb piaszczystych. Pył poprawia właściwości fizyczne gleb piaszczystych, gdyż ma zdolność włoskowatego podnoszenia wody. Ił w niewielkich ilościach zwiększa kapilarność, pojemność wodną, strukturę itp. gleb piaszczystych. Występując w dużych ilościach powoduje słabe zgruźlenie gleby, nieodpowiednie właściwości wodne i powietrzne.
  
k/klasyfikacja-frakcji-granulometrycznych-utworow-glebowych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)