Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:klasy-bonitacyjne-gleb [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Klasy bonitacyjne gleb ======
  
 +
 +Szacunkowe określenie możliwości [[p:produkcyjnosc-gleby|produkcyjnych]] danej [[g:gleba-lesna|gleby]] uzyskuje się przez zaliczenie jej do odpowiedniego przedziału umownej skali bonitacji gleby. 
 +
 +Grunty pod lasami dzieli się na 6 klas bonitacyjnych. 
 +
 +Zasadnicze znaczenie w klasyfikacji gruntów pod lasami ma kompleks czynników przyrodniczych towarzyszących roślinności drzewiastej oraz wpływających na rodzaj i dynamikę jej rozwoju. Gleba w klasyfikacji pod lasami stanowi tylko jeden z czynników warunkujących zaliczenie danego użytku do określonej klasy bonitacyjnej. 
 +
 +Ze względu na rzeźbę terenu, która wywiera istotny wpływ na kształtowanie się siedliska leśnego, w bonitacji gleb pod lasami wyróżnia się w każdej klasie 3 grupy gleb: 
 +
 +  * gleby terenów równinnych (nizinnych i wyżynnych), 
 +  * gleby terenów współczesnych tarasów rzecznych  
 +  * gleby terenów górzystych. 
 +
 +W ramach tych grup zachowany jest podział gleb na [[t:typ-gleby|typy]] i gatunki z podaniem siedliska leśnego charakterystycznego dla poszczególnych gatunków gleb. 
 +
 +Do klasy I zalicza się gleby tworzące siedliska [[l:las-swiezy-lsw|lasu świeżego]], [[l:las-wilgotny-lw|lasu wilgotnego]], [[o:ols-jesionowy-olj|olsu jesionowego]], [[l:las-legowy-ll|lasu łęgowego]] i [[l:lasy-gorskie|lasu górskiego]]. 
 +
 +Do VI klasy bonitacyjnej należą gleby tworzące typ siedliskowy [[b:bor-suchy-bs|bór suchy]] i [[b:bor-bagienny-bb|bór bagienny]].
k/klasy-bonitacyjne-gleb.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)