Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:klasa-jakosci-nasion [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Klasa jakości nasion ======
 +
 +
 +W Polsce każda partia [[n:nasiona|nasion]] poddanych ocenie dla potrzeb Lasów Państwowych jest zaliczana do odpowiedniej klasy jakości. Podstawą do zaliczania nasion do którejś z trzech klas jakości (I, II lub III) lub uznania ich za nasiona nie nadające się do użytku, są wyniki [[p:proba-kielkowania-nasion|próby kiełkowania]] lub [[o:ocena-zywotnosci-nasion|oceny żywotności]] (w zależności od [[g:gatunek|gatunku]]) oraz ich [[o:ocena-czystosci-nasion|czystość]]. 
 +
 +Granicznym, najniższym dopuszczalnym poziomem czystości, niezbędnym do zaliczenia danej partii nasion do odpowiedniej klasy jakości, jest **poziom czystości średni**. W tabeli  przedstawiono kryteria zaliczania nasion gatunków tu omawianych do właściwej klasy jakości.
 +
 +**Poziomy czystości nasion według norm obowiązujących w Lasach Państwowych w Polsce**
 +
 +^  Grupa  ^    Rodzaj i gatunek   ^                Poziom czystości w %                   ^^^   
 +^:::|:::|  wysoki  |  średni   |   dopuszczalny     ^        
 +^  I      |//Prunus avium//\\ //Quercus petraea// \\ //Quercus  robur// \\ //Quercus rubra//            | 98 |     95    |        90       |
 +^  II     |//Acer platanoides//\\ //Acer pseudoplatanus// \\ //Acer saccharinum// \\ //Carpinus betulus// \\ //Fagus sylvatica// \\ //Fraxinus excelsior// \\ //Tilia cordata//     |   95 |    90    | 85     |
 +^  IV     |//Alnus glutinosa//     | 85 |    70    | 50    |
 +^   V     |//Alnus incana//        | 70 |    50    | 20    |
 +^  IV     |//Betula pendula//\\ //Betula pubescens//   |    50    | 30     |      20     |
 +
 +W tabeli pominięto gatunki nie wchodzące tu w rachubę i całą grupę III.
 +
 +Jeżeli przy klasyfikowaniu nasion do jednej z trzech klas jakości zdolność i energia kiełkowania odpowiadają różnym klasom, to nasiona zalicza się do klasy niższej. W przypadku gdy pod względem zdolności i energii kiełkowania lub żywotności nasiona odpowiadają I lub II klasie jakości, ale czystość ich jest mniejsza od podanej w tabeli, wtedy w świadectwie oceny podaje się zastrzeżenie co do czystości plonu.
 +
 +Klasa jakości decyduje o cenie nasion. Zaliczenie nasion do którejś z niższych klas jakości musi znaleźć swój wyraz również przy ustalaniu normy siewnej. Jest oczywiste, że w miarę spadku jakości norma siewna powinna ulec podwyższeniu, jeśli planowana jest nieumniejszona wydajność siewu z jednostki powierzchni szkółki siewnej.
  
k/klasa-jakosci-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)